Karinių jūrų pajėgų kapelionatas

Atsižvegdamas į Lietuvos kariuomenės Ordinariato reglamento II skyriaus 9 straipsnį ir vadovaudamasis Lietuvos kariuomenės Ordinariato reglamento 10 straipsniu, Lietuvos kariuomenės Ordinariato apaštalinis administratorius arkivyskupas Gintaras Grušas 2019 m. gruodžio 18 d. dekretu Nr. D-4 „Dėl Lietuvos kariuomenės Ordinariato kapelionatų sudėties ir pavadinimų keitimo“, nustatė Lietuvos kariuomenės Ordinariatio kapelionatų sudėtį ir pavadinimus:

LK Karinių jūrų pajėgų kapelionatas:

1. LK Karinių jūrų pajėgų (toliau – KJP) vadovybė;
2. LK KJP Karo laivų flotilė;
3. LK KJP Jūros ir pakrančių stebėjimo tarnyba;
4. LK KJP Logistikos tarnyba;
5. LK KJP Povandeninių veiksmų komanda;
6. LK KJP Mokymo centras;
7. LK KJP Jūrų gelbėjimo koordinavimo centras;
8. LK KMT KJP MPV;
9. LK KMT KJP Karo laivų flotilės Medicininės paramos skyrius.

Puslapiai: