Karinių jūrų pajėgų kapelionatas

Kapelionato sudėtis

Vadovaujantis Lietuvos kariuomenės ordinaro 2011 m. spalio 10 d.  dekretu Nr. D-7,  Karinių jūrų pajėgų kapelionato jurisdikcijai priskirti šie kariniai vienetai:

 

 

 Karinių jūrų pajėgų štabas

 

 

 

Karo laivų flotilė

 

 

 

Jūros ir pakrančių stebėjimo tarnyba

 

 

 

Karinių jūrų pajėgų logistikos tarnyba

 

 

 

Povandeninių veiksmų komanda

 

 

Karinių jūrų pajėgų mokymo centras

 

 

 

Jūrų gelbėjimo koordinavimo centras

 

 

 

Puslapiai: