Karinių oro pajėgų kapelionatas

Kapelionato sudėtis

Vadovaujantis Lietuvos kariuomenės ordinaro 2011 m. spalio 10 d.  dekretu Nr. D-7  ir Lietuvos kariuomenės Ordinariato apaštalinio administratoriaus 2014 m. spalio 15 d. dekretu D-4 ", Karinių oro pajėgų kapelionato jurisdikcijai priskirti šie kariniai vienetai:

 

LK Karinių oro pajėgų štabas

 

 

  LK Karinių oro pajėgų Aviacijos bazė

 

 

LK Karinių oro pajėgų Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdyba

 

 

 LK Karinių oro pajėgų Oro gynybos batalionas

 

 

LK Karinių oro pajėgų Ginkluotės ir technikos remonto depas


         

  LK Skrydžių saugos departamentas

 

 Vadovaujantis Lietuvos kariuomenės Ordinaro dekretu Nr. D-7 nuo 2012 m. lapkričio 16 d. Kauno įgulos kapelionui pavesta talkinti vyr. kapelionui mjr. V. Veilentui, Karinių oro pajėgų kapelionato karių, civilių darbuotojų ir jų šeimų sielovadoje su teise laiminti santuokas šiuose padaliniuose:

 

LK Karinių oro pajėgų štabas


   

  LK Karinių oro pajėgų Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdyba

 

  

 LK Skrydžių saugos departamentas

 

Puslapiai: