Karinių oro pajėgų kapelionatas

Atsižvegdamas į Lietuvos kariuomenės Ordinariato reglamento II skyriaus 9 straipsnį ir vadovaudamasis Lietuvos kariuomenės Ordinariato reglamento 10 straipsniu, Lietuvos kariuomenės Ordinariato apaštalinis administratorius arkivyskupas Gintaras Grušas 2019 m. gruodžio 18 d. dekretu Nr. D-4 „Dėl Lietuvos kariuomenės Ordinariato kapelionatų sudėties ir pavadinimų keitimo“, nustatė Lietuvos kariuomenės Ordinariatio kapelionatų sudėtį ir pavadinimus:

LK Karinių oro pajėgų kapelionatas:

1. LK Karinių oro pajėgų (toliau – KOP) vadovybė;
2. LK KOP Aviacijos bazė;
3. LK KOP Oro gynybos batalionas;
4. LK KOP Ginkluotės ir technikos remonto depas;
5. LK Karo medicinos tarnybos (toliau – KMT) KOP Medicininės paramos vieneto (toliau – MPV) Aviacinės medicinos paramos skyrius;
6. LK KMT KOP MPV Oro gynybos bataliono Medicininės paramos skyrius;
7. LK KOP Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdyba;
8. LK Skrydžių saugos departamentas.

 

Puslapiai: