Klaipėdos įgulos kapelionatas

 

Atsižvegdamas į Lietuvos kariuomenės Ordinariato reglamento II skyriaus 9 straipsnį ir vadovaudamasis Lietuvos kariuomenės Ordinariato reglamento 10 straipsniu, Lietuvos kariuomenės Ordinariato apaštalinis administratorius arkivyskupas Gintaras Grušas 2019 m. gruodžio 18 d. dekretu Nr. D-4 „Dėl Lietuvos kariuomenės Ordinariato kapelionatų sudėties ir pavadinimų keitimo“, nustatė Lietuvos kariuomenės Ordinariatio kapelionatų sudėtį ir pavadinimus:

 

LK Klaipėdos įgulos kapelionatas:


1. LK MPB „Žemaitija“ Lietuvos didžiojo kunigaikščio Butigeidžio dragūnų batalionas;
2. LK MPB „Žemaitija“ vadovybė;
3. LK MPB „Žemaitija“ kuopos;
4. LK KOP paieškos ir gelbėjimo postas Nemirsetoje;
5. LK KOP radiolokacinis postas Degučiuose ir Juotkrantėje;
6. LK SOP Kovinių narų tarnyba;
7. LK KASP Žemaičių apygardos 3-ioji rinktinė;
8. LK Karo policijos Klaipėdos įgula;
9. Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie KAM Klaipėdos skyrius;
10. LK KMT SP Klaipėdos rolė 1 MPV;
11. LK KMT Regioninė pakomisė Klaipėdoje;
12. LK Klaipėdos įgulos karininkų ramovė;
13. LK Klaipėdos ramovės Palangos skyrius;
14. LV ĮAT Klaipėdos įgulos aptarnavimo centras;
15. LK KPKT Klaipėdos regioninis KPK skyrius.


Puslapiai: