Lietuvos kariuomenės diena

KAUNO ĮGULOJE IŠKILMINGAI PAMINĖTOS 101-OSIOS LIETUVOS KARIUOMENĖS ĮKŪRIMO METINĖS

Lapkričio 23 d. Lietuva minėjo 101-ąsias kariuomenės įkūrimo metines. Šventinė diena prasidėjo 10.00 val. Įgulos šventovėje. Pagerbus Lietuvos Respublikos ir Kauno įgulos karinių vienetų kovines vėliavas, Kauno įgulos kapelionato kapelionas mjr. T. Karklys, Maltos kariuomenės kapelionas kun. J. M. Meli ir kun. V. Vaškelis aukojo Šv. Mišias (asistavo kapelionato diakonas vyr. srž. A. Jesinskas). Jose nuoširdžia malda apkabinti Lietuvos kariuomenėje tarnaujantys žmonės ir jų artimieji. Prisiminti visi, kurie paaukojo savo gyvybes valstybės nepriklausomybės kovose.

Bendroje maldoje dalyvavo Karinių oro pajėgų vadas, einantis Kauno įgulos vado pareigas, plk. D. Guzas, Sausumos pajėgų vado pavaduotojas plk. M. Petkevičius, Kauno įgulos karinių vienetų vadai, karininkai, vyr. puskarininkiai, kariai, laisvės kovų dalyviai, savanoriai, šauliai, jaunieji šauliukai, bendruomenė.

Prieš baigiamąjį Šv. Mišių palaiminimą pravesta Lietuvos šaulių sąjungos Kauno Vytauto Didžiojo antrosios rinktinės jaunųjų šaulių pasižadėjimo ir šaulių priesaikos ceremonija.

 

12.00 val. šventė pratęsta Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje. Pagerbus Vyčio Kryžiaus vėliavą, bendroje rikiuotėje susibūrusius Kauno įgulos kariniuose vienetuose tarnaujančius karininkus, karius, Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono NPPKT karius, šventės dalyvius sveikino Karinių oro pajėgų vadas, einantis Kauno įgulos vado pareigas, plk. D. Guzas. Šventinis minėjimas užbaigtas, padedant gėles prie Nežinomo kareivio kapo, pagerbiant žuvusiųjų už Tėvynės laisvę atminimą.

 

 

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS