LK KOP metinės

 

 

 

KAUNO ĮGULOS BAŽNYČIOJE BENDRA MALDA PAMINĖTOS LK KARINIŲ ORO PAJĖGŲ 
99-OSIOS ĮKŪRIMO IR 26-OSIOS ATKŪRIMO METINĖS

1919–1920 m. buvo sukurtos beveik visų pagrindinių tuometinės kariuomenės ginklų rūšių karinės formuotės ar bent jų užuomazgos. Gerai suprasdama technikos reikšmę, to meto Vyriausybė, nors ir stokodama lėšų, ėmė rūpintis naujos ginklų rūšies – aviacijos organizavimu. 1919 m. sausio 30 d. pradėta formuoti Inžinerijos kuopa, kurios sudėtyje buvo ir Aviacijos būrys. Jo vadu buvo paskirtas karininkas Konstantinas Fugalevičius (1893–1919 m.). Kovo 1 d. Aviacijos būrys reorganizuotas į kuopą, o jau kovo 12 d. Aviacijos kuopos pagrindu sudaryta Aviacijos dalis, administraciniu ir operatyviniu atžvilgiu pavaldi Generalinio štabo viršininkui ir kariuomenės vadui, o techniniu – Generalinio štabo Inžinerijos skyriaus viršininkui. Aviacijos dalies vadu paskirtas karininkas Petras Petronis (1887–1950 m.), o tą pačią dieną įsteigtos Aviacijos mokyklos viršininku – K. Fugalevičius.

Atgavus Nepriklausomybę 1992 m. sausio 2 d. įkūrus Aviacijos tarnybą, pastaroji 1993 m. kovo 1 d. buvo reorganizuota į Karines oro pajėgas. Karinių oro pajėgų paskirtis – Lietuvos oro erdvės stebėjimas, kontrolė ir gynyba, parama Sausumos, Jūrų ir Specialiųjų operacijų pajėgoms, paieškos ir gelbėjimo darbai, medicininė evakuacija orlaiviais, bei krovinių ir žmonių transportavimas. Taip pat teikia paramą Oro policijos misiją vykdantiems sąjungininkų kariams. Karinių oro pajėgų struktūriniai vienetai yra išsidėstę visoje Lietuvos teritorijoje. Kaune įsikūręs Karinių oro pajėgų Štabas ir dislokuota Oro erdvės stebėjimo ir kontrolės valdyba, Aviacijos bazė ir Ginkluotės ir technikos remonto depas dislokuoti Šiauliuose, o Oro gynybos batalionas Radviliškyje.

Paminėti šias sukaktis iš Radviliškio atvyko LK Oro gynybos batalione tarnaujantys nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariai.  Jiems Kauno įgulos karo kapelionas pristatė Įgulos šventovės istoriją, pravedė ekskursiją. Kariai turėjo galimybę išbandyti XXI a. katakombų instaliaciją.

 

Karinių oro pajėgų įkūrimo ir atkūrimo metinių į Kauną susirinko Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų vienetų  atstovai. Šventė prasidėjo 9 val. Šv. Mišiomis Kauno Įgulos šventovėje. Bendroje maldoje dalyvavo Karinių oro pajėgų štabo viršininkas, laikinai vykdantis Karinių oro pajėgų vado funkcijas plk. ltn. R. Titenis, pajėgoms pavaldžių vienetų vadai, karininkai, kariai, civiliai tarnautojai.

 

Šv. Mišias už Lietuvos Karinėse oro pajėgose tarnaujančius ir dirbančius, žuvusius ir mirusius aukojo Kauno įgulos kapelionato kapelionas mjr. T. Karklys.

 

Po bendros maldos Kauno įgulos karininkų ramovėje įvyko šventinis minėjimas.  

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS