NPPKT karių Sutvirtinimas

JUOZO VITKAUS INŽINERIJOS BATALIONO KARIAMS SUTEIKTI  ĮKRIKŠČIONINIMO  SAKRAMENTAI

2019 m. lapkričio 29 d. beveik dviems dešimtims Inžinerijos bataliono karių įsimins ilgam – Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje jiems Dievo ir tarnybos draugų akivaizdoje buvo suteikti įkrikščioninimo sakramentai. Bendroje maldoje kartu su kariais buvo Lietuvos kariuomenės vyriausiasis kapelionas plk. ltn. Rimas Venckus, Kauno įgulos kapelionato kapelionas mjr. Tomas Karklys, kunigas Vytenis Vaškelis, diakonas vyr. srž. Audrius Jesinskas, bataliono vadovybė, karių artimieji ir draugai.

Įkrikščioninimo sakramentų šventimas – tai dar vienas įrodymas, kad tarnybos metu karius stengiamasi ugdyti visapusiškai: stiprinti ne tik jų kūną bei ištvermę, didinti psichologinį pasirengimą, bet ir skatinti juos tobulėti dvasiškai, atrasti ar pagilinti tikėjimą. Inžinerijos batalione reguliariai organizuojamas „Alfa“ kursas, kurio metu kariai susitinka su įvairiais lektoriais, klausosi realia asmenine patirtimi grindžiamų liudijimų, kartu ieško atsakymų į esminius gyvenimo klausimus. Šiame diakono vyr. srž. Audriaus Jesinsko kuruojamame 11 savaičių „Alfa“ kurse kariai turi galimybę ne tik susipažinti su pagrindinėmis krikščionybės tiesomis bei tinkamai pasirengti priimti sakramentus, bet ir praplėsti akiratį, įgyti naujų žinių, išmokti geriau suvokti save.

Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS