Prasideda Gavėnia

Kovo 1 d. Pelenų trečiadieniu prasideda Gavėnia. Svarbiausias šios dienos akcentas yra pelenų barstymas, simbolizuojantis ne tik gavėnios, kaip atgailos laikotarpio pradžią, bet ir nusižeminimą bei nuoširdų siekį atsiversti ir tikėti Evangelija.
 
Pelenų dieną tikintieji kviečiami susilaikyti nuo mėsiškų valgių ir laikytis pasninko. Pasninko metu leidžiama per dieną valgyti sočiai tik kartą. Nuo mėsiškų valgių turi būti susilaikoma visais metų penktadieniais. Susilaikymas nuo mėsiškų valgių ir pasninkas visuomet turi karitatyvinį bei socialinį pobūdį: dalį išlaidų skiriame tiems, kuriems labiausiai reikia pagalbos. Daugiau –  LVK instrukcija dėl atgailos ir pasninko dienų.
Pelenų dienos šv. Mišių laiko ieškokite savo parapijų tinklalapiuose; Vilniaus arkikatedroje bazilikoje šv. Mišios – šiokiadienio tvarka ir 12.30 val. (patikslinta informacija).a Gavėnia. Svarbiausias šios dienos akcentas yra pelenų barstymas, simbolizuojantis ne tik gavėnios, kaip atgailos laikotarpio pradžią, bet ir nusižeminimą bei nuoširdų siekį atsiversti ir tikėti Evangelija.
 
Pelenų dieną tikintieji kviečiami susilaikyti nuo mėsiškų valgių ir laikytis pasninko. Pasninko metu leidžiama per dieną valgyti sočiai tik kartą. Nuo mėsiškų valgių turi būti susilaikoma visais metų penktadieniais. Susilaikymas nuo mėsiškų valgių ir pasninkas visuomet turi karitatyvinį bei socialinį pobūdį: dalį išlaidų skiriame tiems, kuriems labiausiai reikia pagalbos. Daugiau –  LVK instrukcija dėl atgailos ir pasninko dienų.


Pelenų dienos šv. Mišių laikas Šv. Ignoto bažnyčioje įprastu laiku 17.15 val.;

Vilniaus arkikatedroje bazilikoje šv. Mišios – šiokiadienio tvarka ir 12.30 val.