Šiaulių įgulos kapelionatas

 

Atsižvegdamas į Lietuvos kariuomenės Ordinariato reglamento II skyriaus 9 straipsnį ir vadovaudamasis Lietuvos kariuomenės Ordinariato reglamento 10 straipsniu, Lietuvos kariuomenės Ordinariato apaštalinis administratorius arkivyskupas Gintaras Grušas 2019 m. gruodžio 18 d. dekretu Nr. D-4 „Dėl Lietuvos kariuomenės Ordinariato kapelionatų sudėties ir pavadinimų keitimo“, nustatė Lietuvos kariuomenės Ordinariatio kapelionatų sudėtį ir pavadinimus:

LK Šiaulių įgulos kapelionatas:
 
1. LK MPB „Žemaitija“ Kunigaikščio Margirio pėstininkų batalionas;
2. LK KOP Inžinerinė tarnyba;
3. LK KOP Mokymo centras;
4. LK KASP Prisikėlimo apygardos 6-oji rinktinė;
5. LK Karo policijos Šiaulių įgula;
6. LK DT Ginkluotės depas;
7. LV ĮAT Šiaulių įgulos aptarnavimo centras;
8. LK KPKT Šiaulių regioninis KPK skyrius.

 

Puslapiai: