Sielovadinio sezono užsklanda

 

 

 

 

SIELOVADINIO SEZONO UŽSKLANDA

Sekminėmis Kauno įgulos kapelionato bendruomenė apvainikavo dar vieną sielovadinį sezoną. Užbaigti visi kapelionate organizuoti kursai ir katechezės. Motinos dieną vaikai priėmė Pirmąją šv. Komuniją, per Sekmines jaunimas ir sutuoktiniai šventė Sutvirtinimo sakramentą, o antroji sužadėtinių grupė, užbaigusi pasirengimo Santuokai kursą, prieš žengiant į vedybinį gyvenimą bendroje maldoje šventė sužadėtuves.

Kapelionato nuolatinis diakonas A. Jesinskas paskutinio sužadėtinių  kursų susitikimo metu kalbėjo jaunimui apie Santuokos sakramentą.

Po paskaitos poros, susibūrę aplink Viešpaties altorių, šv. Mišiose prisimindami savo gimdytojus, dėkojo Aukščiausiajam už gyvenimo dovaną, dėkojo vieni už kitus ir meldė, kad  Viešpats, leidęs vienas kitą sutikti, pamilti ir padėjęs subrandinti norą sudaryti šventą vyro ir moters sąjungą, laimintų kelionę į Santuoką.

Šv. Mišias aukojęs Kauno įgulos kapelionato kapelionas kun. T. Karklys linkėjo jaunimui ne tik dėkoti už visas Dievo gyvenime suteiktas dovanas ir malones, bet ypač gerai įsigilinti į tikėjimo, vilties ir meilės dorybes. „Dievui padedant, gyvendami šiomis vertybėmis, jūs tikrai padarysite vieni kitus laimingais, o tuo pačiu laiminga bus ir Jūsų šeima“ – kalbėjo kapelionas. Po bendros maldos sužadėtiniai sukalbėjo padėkos maldą ir papuošė rankas sužieduotuvių žiedais.

Suteikus baigiamąjį Šv. Mišių palaiminimą, sužadėtinių poros padėkojo kursų vedėjams Gitanai ir Ramūnui Rėderiams už puikiai pravestą kursą, o kapelionas įteikė kapelionato paruoštą padėką.

Susitikimas apvainikuotas šventine agape.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS