Šv. Mortos projektas pristatytas NPPKT kariams

 

JUOZO VITKAUS INŽINERIJOS BATALIONO NUOLATINĖS PRIVALOMOSIOS PRADINĖS KARO TARNYBOS KARIAMS PRISTATYTAS PREVENCINIS KOVOS SU PREKYBA ŽMONĖMIS – ŠV. MORTOS PROJEKTAS, APTARTA SMURTO ARTIMOJE APLINKOJE PROBLEMATIKA

Sausio 29 d. popietę  Juozo Vitkaus inžinerijos batalione apsilankė Kauno apygardos vyriausiasis prokuroras Darius Valkavičius, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos valdybos prevencijos skyriaus viršininkė Joana Gudelytė ir Kauno įgulos kapelionato kapelionas, patarnaujantis sielovadoje minėtų struktūrų valstybės tarnautojams ir pareigūnams, mjr. Tomas Karklys. Svečiai susitiko su Juozo Vitkaus inžinerijos batalione tarnaujančiais nuolatinės privalomosios pradinės karo tarnybos kariais.

Kauno įgulos kapelionato kapelionas pristatė svečius ir pakvietė karius įsigilinti į dvi stipriai bujojančias socialinio gyvenimo piktžaizdes, silpninančias mūsų tautos žmonių gyvenimus. Kauno apygardos prokuroras pristatė smurto artimoje aplinkoje problemą, paragino jaunus žmones puoselėti vertybėmis grįstą bendrystę, ypač įžengus į šeimyninį gyvenimo kelią. Papasakojo, kas laukia smurtautojų pagal LR baudžiamąjį kodeksą, ir palinkėjo kariams geros tarnybos ir gražios palaimingos ateities.

Kapelionui trumpai pristačius prevencinį Šv. Mortos projektą (kovos su prekyba žmonėmis tarptautinę iniciatyvą, palaimintą popiežiaus Pranciškaus), policijos pareigūnė išdėstė kariams, kokios yra šiuolaikinės prekybos žmonėmis ir vergystės formos, kas tampa aukomis, kokiais būdais plinta ši socialinė problema. 

Kauno įgulos kapelionas, atsakingas už Šv. Mortos projekto vystymą Kauno apskrityje, pristatė kariams prevencines priemones, kuriomis vadovaudamasis kiekvienas gali ne tik apsaugoti save, bet ir padėti kitiems netapti prekybos žmonėmis ir šiuolaikinės vergovės aukomis. Baigdamas kapelionas pakvietė jaunimą, atliekantį pareigą Tėvynei, būti atsakingais už save ir kitus, puoselėti vertybes ir idealus, kuriais vadovaujantis  galima sukurti saugesnį ir laimingesnį gyvenimą, ir tapti prevencininkais kovoje su socialinio gyvenimo žaizdomis.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS