Į misiją išvykusių karių šeimų susitikimas

KARIŲ SAVANORIŲ, ATLIEKANČIŲ MISIJĄ MALYJE, ŠEIMŲ SUSITIKIMAS

Saulėtą birželio 8 d. vidurdienį į nuostabų mūsų krašto kampelį – Paberžę, garsią savo praeitimi ir paveldu, susibūrė KASP Dariaus ir Girėno apygardos II rinktinės karių savanorių, atliekančių misiją Malyje, šeimos. Susitikimą organizavo Kauno įgulos kapelionas mjr. T. Karklys ir KASP II rinktinės karių ir civilių bendradarbiavimo specialistas srž. R. Kemežys.

Susitikimas pradėtas bendra malda už misiją atliekančius karius, jų artimuosius. Po Šv. Mišių Paberžės pažiba – p. Regina Galvanauskienė labai nuoširdžiai svečiams pristatė Paberžės bažnyčios istoriją ir čia dirbusius garsius dvasininkus. Būtent čia kunigas Antanas Mackevičius, vienas sukilimo vadų, suformavo 250 sukilėlių būrį, vieną iš pirmųjų Kauno gubernijoje, ir 1863 m. kovo mėnesį stojo į atvirą kovą prieš carizmo patvaldystę, prieš baudžiavą ir žiaurią dvarininkų bei valdžios savivalę. Čia ilgus metus uoliai Dievui ir žmonėms tarnavo garsusis kapucinas tėvas Stanislovas Dobrovolskis, savo plačia ir mylinčia širdimi sušildydavęs visus, kas užsukdavo į Paberžę.

Kapeliono lydimi artimieji apžiūrėjo senąją kleboniją bei svirną, kuriuose išvydo unikalias tėvo Stanislovo ,,saugotuves“ – liturginių rūbų, bažnytinio meno, metalo plastikos, skulptūros, tapybos ir kt. rinkinius. Apžiūrėjo garsiojo kapucino gyvenimo ir prasmingos sielovadinės veiklos erdves.

Po suneštinės agapės ir nuoširdaus pabendravimo prie vaišių stalo, šeimos tęsė pažintį su Paberže. Apsilankė 1793 m. statytame vokiečių kilmės barono Stanislovo Šilingo dvare. Čia dažnai pietaudavo ir tardavosi apie sukilimo organizavimą Antanas Mackevičius ir Stanislovas Šilingas, rėmęs 1863 m. sukilimą. Šiuo metu čia įkurtas 1863 m. sukilimo muziejus. Jame svečiai  išvydo sukilėlių ginklų, asmeninių daiktų, dokumentų. Apžiūrėjo čia eksponuojamus žymiausių Lietuvos grafikų bei tapytojų dailės kūrinius, atspindinčius sukilėlių kovas.

Susitikimą apvainikavo apsilankymas tėvo Stanislovo išpuoselėtose Paberžės kapinaitėse, kuriose svečiai išvydo su labai gilia mintim sukurtus ir pastatytus koplytstulpius, apkabino malda čia palaidotus sukilimo dalyvius, tuo pačiu prašydami stiprybės ir sėkmės mūsų Tėvynės gynėjams, atliekantiems savo pareigą toli nuo gimtųjų namų.

Daugiau nuotraukų.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS