Kapelionas

 

 

Tauragės įgulos ka­pe­lio­na­to  ka­pe­lio­nas   (Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Or­di­na­ria­to ka­pe­lio­nas)

mjr. Ed­var­das Ba­niu­lis (Ko) 1970 05 15*1996 06 16*2020 09 08

Sakalinės g. 16, Sakalinės k., 72502 Tauragės r.,

mob. tel.  (686) 46 970

el. paštas: ba­ru­has@gmail.com

 

Šv. Mar­ty­no kop­ly­čia