Alytaus įgulos kapelionatas

 

Atsižvegdamas į Lietuvos kariuomenės Ordinariato reglamento II skyriaus 9 straipsnį ir vadovaudamasis Lietuvos kariuomenės Ordinariato reglamento 10 straipsniu, Lietuvos kariuomenės Ordinariato apaštalinis administratorius arkivyskupas Gintaras Grušas 2019 m. gruodžio 18 d. dekretu Nr. D-4 „Dėl Lietuvos kariuomenės Ordinariato kapelionatų sudėties ir pavadinimų keitimo“, nustatė Lietuvos kariuomenės Ordinariatio kapelionatų sudėtį ir pavadinimus:

LK Alytaus įgulos kapelionatas:

1. LK MPB GV Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų batalionas;
2. LK KASP Dainavos apygardos 1-oji rinktinė;
3. LK KMT SP Alytaus rolė 1 MPV;
4. LK KMT Karių reabilitacijos centras;
5. LV ĮAT Alytaus įgulos aptarnavimo centras;
6. LK KPKT Alytaus regioninis KPK skyrius.

 

Puslapiai: