Alytaus įgulos kapelionatas

Kapelionato sudėtis

Vadovaujantis Lietuvos kariuomenės ordinaro 2011 m. spalio 10 d.  dekretu Nr. D-7  ir Lietuvos kariuomenės Ordinariato apaštalinio administratoriaus 2014 m. spalio 15 d. dekretu D-4 ", Alytaus įgulos kapelionato jurisdikcijai priskirti šie kariniai vienetai:

 

LK Sausumos pajėgų Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų  batalionas

 

 

KASP Dainavos apygardos 1-oji rinktinė

 

 

Pirminės karių sveikatos priežiūros centras Alytuje
Karių reabilitacijos centras Druskininkuose

Puslapiai: