Kalėdiniai renginiai

  

ŠVENTINIŲ KALĖDINIŲ 2014 M. RENGINIŲ PROGRAMA

Gruodžio 17 d., trečiadienis

11.00 val. Padėkos šv. Mišios Šv. Ignoto bažnyčioje

 

Gruodžio 19 d., penktadienis

9.00 val. Kalėdinis rytmetis Krašto apsaugos ministerijos Baltojoje salėje

  • Muzikinė įžanga (renginio metu muzikuoja Vilniaus kolegijos Menų ir kūrybinių technologijų fakulteto muzikinio teatro specialybės studentai ir Vilniaus Karoliniškių muzikos mokyklos instrumentalistai)
  • Lietuvos kariuomenės vyr. kapeliono plk. ltn. Rimo Venckaus kalba
  • Muzikos kūrinys
  • Betliejaus taikos ugnies atnešimas į Baltąją salę (Betliejaus taikos ugnis Lietuvoje)
  • Krašto apsaugos ministro Juozo Oleko žodis
  • Lietuvos kariuomenės vado gen. mjr. Jono Vytauto Žuko žodis
  • Šventojo Rašto ištrauka ir Lietuvos kariuomenės Ordinariato apaštalinio administratoriaus arkivyskupo Gintaro Grušo palaiminimas
  • Muzikos kūrinys
  • Pasidalijimas kalėdaičiais, linkėjimai ir kalėdiniai sveikinimai
  • Pabendravimas prie arbatos puodelio

Organizatoriai: LKO ir PS

10.30 val. Renginio pabaiga        

 

Gruodžio 24 d., trečiadienis

21.00 val. Šv. Kalėdų nakties  šv. Mišios Šv. Ignoto bažnyčioje

 

Gruodžio 25 d., ketvirtadienis

10.30 val. Kristaus gimimo – šv. Kalėdų dienos šv. Mišios Šv. Ignoto bažnyčioje

 

Gruodžio 29 d., pirmadienis

14.00 val. Šventinis linksmasis protmūšis Krašto apsaugos ministerijos Baltojoje salėje. Saldžios vaišės

Organizatorius – VRD