2014 m.

 • Šv. Kalėdų proga

  Adventas – džiaugsmo metas, nes laukiame Dievo pažado išsipildymo, nes Jis pažadėjoatsiųsti savo Sūnų Jėzų Kristų – žmonijos Gelbėtoją. Labai sudėtinga išgyventi šį laukimą džiugiai, kai pasaulyje ir net visai arti daugybė neramumų bei išbandymų.

 • Padėkos šv. Mišios

  2014 m. gruodžio 17 d. Šv. Ignoto bažnyčioje buvo aukojamos padėkos šv. Mišios.

 • Kalėdiniai renginiai

  Gruodžio 17 d., trečiadienį, 11.00 val.  - Padėkos šv. Mišios Šv. Ignoto bažnyčioje, gruodžio 19 d., penktadienį, 9.00 val. - Kalėdinis rytmetis Krašto apsaugos ministerijos Baltojoje salėje, gruodžio 24 d., trečiadienį, 21.00 val.- Šv. Kalėdų nakties  šv. Mišios Šv. Ignoto bažnyčioje, gruodžio 25 d., ketvirtadienį, 10.30 val. - Kristaus gimimo – šv. Kalėdų dienos šv. Mišios Šv. Ignoto bažnyčioje.

   

 • Popiežius: Karas yra beprotybė

  Su Šventuoju Tėvu Mišias koncelebravo Lietuvos Kariuomenės Ordinaras arkivyskupas Gintaras Grušas.

 • Šv. Ignoto bažnyčios konsekracijos metinės

  2014 m. lapkričio 22 d. paminėtos Lietuvos kariuomenės pagrindinės Šv. Ignoto bažnyčios konsekracijos 10-osios ir Lietuvos kariuomenės atkūrimo 96-osios metinės. Tai progai skirtas šv. Mišias aukojo Lietuvos kariuomenės Ordinariato Apaštalinis administratorius arkivyskupas Gintaras Grušas.

 • Šiluvos atlaidai, 2014

  Šiluvoje buvo prašoma taikos pasauliui ir mūsų namams, meldžiamasi už Lietuvos gynėjus, už dalyvaujančius taikos misijose, už Lietuvos karius, partizanus, šaulius, jų šeimas.

 • A†A Mons. Alfonsas Svarinskas

  1991 metų lapkričio 8 dieną buvo paskirtas Lietuvos kariuomenės vyriausiuoju kapelionu. Šias pareigas monsinjoras Alfonsas Svarinskas ėjo iki 1996 metų vasario 28 dienos, kai buvo paskirtas Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos rezidentu. Tarnaudamas kariuomenėje gavo pulkininko laipsnį. 1996 metais buvo paskirtas Kauno arkivyskupijos partizanų, šaulių, politinių kalinių ir tremtinių kapelionu.

   

 • Šeima – gyvybės lopšys!

  „Kviečiame visus, kam rūpi Lietuvos ateitis, dalyvauti šioje eisenoje ir koncerte. Kiekvienas iš mūsų teįneša asmeninį indėlį į taikos dvasios ir dorovės stiprinimą mūsų šalyje“, – savo pasirašytame laiške ragina arkivyskupas Inokentijus, arkivyskupas Gintaras Grušas, vyskupas Mindaugas Sabutis ir generalinis superintendentas kun. Tomas Šernas.

 • Su Šv. Velykomis!

  Brangieji, sveikinu Jus visus Šv. Velykų proga. Kristaus Prisikėlimas yra mūsų tikėjimo ir gyvenimo viltis. 

 • Didžioji savaitė

  Viešpaties kančios (Verbų) sekmadieniu prasideda Didžioji savaitė. Pačios svarbiausios Didžiosios savaitės dienos – paskutinės trys, sudarančios Velykų Tridienį.

 • 24 valandos viešpačiui

  Ateikite patirti Dievo Gailestingumą ir kvieskite kitus!

   

 • Daugiau palaimos santuokoje

  2014 m. kovo 21–23 dienomis Nemenčinėje, Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centre, vyko seminaras sutuoktiniams „Daugiau palaimos santuokoje“.

 • Baltijos šalių karo kapelionų pratybos

  Nemenčinėje, Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centre, kovo 3–7 dienomis vyko tarptautinės Baltijos šalių karo kapelionų pratybos.

Puslapiai: