Karo kartografijos centro 20-metis

LK KARO KARTOGRAFIJOS CENTRO 20-MEČIO ŠVENTĖ PRADĖTA BENDRA MALDA

Spalio 4 d. Lietuvos kariuomenės Karo kartografijos centras šventė 20-ąsias atkūrimo metines. Karo kartografijos centras (KKC) aprūpina Lietuvos kariuomenės dalinius kartografine medžiaga – topografiniais bei specialios paskirties žemėlapiais, GIS duomenimis. KKC atlieka spaudos darbus KAS reikmėms – žemėlapių, žurnalų, plakatų, lankstinukų, brošiūrų, knygų, dokumentų blankų, taikinių leidybą.

Šventinę dieną centro kolektyvas pradėjo bendra malda, kurioje prisiminė visus dirbusius ir tarnavusius karininkus, karius, tarnautojus, apkabino vieni kitus, šeimų narius, prašė Aukščiausiojo palaimos centro veikloje ir gyvenime.

Sustoję vienybės pokyliui į ratelį, kaip vienos šeimos nariai kolektyvas sukalbėjo Viešpaties išmokytą vienybės maldą ir nuoširdžiai vieni kitiems linkėjo taikos ir ramybės.

Po bendros maldos kapelionas jubiliejaus proga pasveikino kolektyvą ir linkėdamas Aukščiausiojo palaimos ragino savo tarnyba ir gyvenimu kurti istoriją. O dovanų įteikė knygą  albumą „Laiškai Lietuvai“.

Susitikimą šventovėje kolektyvas apvainikavo sustodami bendrai nuotraukai.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS