Konferencija Stokholme

Lietuvos kariuomenės vyriausiasis kapelionas plk. ltn. Rimas Venckus vasario 4–8 d. Stokholme (Švedija) dalyvavo XXIV tarptautinėje kariuomenės vyriausiųjų kapelionų konferencijoje. Šių metų konferencijos tema „Viltis gyvenimui ir taikai“. Konferencijoje dalyvavo 80 dalyvių, kurie atstovavo 29 šalims.

Konferencijos metu buvo kalbėta apie dabartinę Švedijos kariuomenės situaciją, karių ir kapelionų dalyvavimą tarptautinėse operacijose, tarpreliginio dialogo iššūkius bei karių sielovadą. Ypač įsimintinas gen. mjr. Anders Brannstrom, Švedijos kariuomenės gynybos štabo viršininko, pasisakymas. Jo metu kalbėdamas apie kapelionystės viziją susirinkusiems konferencijos dalyviams išsakė savo, kaip vado, patarimus, ko jis tikisi iš kapeliono tarnystės:

1. Kapelionas turi kuo daugiau praleisti laiko su kariais jų kasdienės tarnybos metu.

2. Jis turi būti nuolat „pasiekiamas“ t. y. nuolat kalbėti, klausyti, spręsti iškilusias problemas.

3. Kapelionas turi nebijoti kviesti bei mokyti karius melstis, kuo dažniau skatinti karius aktyviai dalyvauti bažnyčios liturgijoje.

4. Kapelionas turi palaikyti kontaktus su vietinėmis bažnyčiomis bei kitomis konfesijomis.

5. Kapelionui ypač svarbu žinoti ir būti tuo, kuo jis iš tikrųjų yra – kapelionu.

Tokios konferencijos ypač naudingos užmezgant bei palaikant tarptautinius ryšius, stiprinant ir palaikant tarpusavio partnerystę, taip pat tai gera proga susipažinti su kitų kariuomenės Ordinariatų karių sielovados ypatumais. Kitais metais XXV tarptautinė kariuomenės vyriausiųjų kapelionų konferencija vyks Paryžiuje (Prancūzijoje).