Kovo 11-oji

KAUNO ĮGULOS  KAPELIONATE PAMINĖTOS LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO
30-OSIOS
METINĖS

1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba pasirašė Lietuvos Nepriklausomybės Atstatymo Aktą, kuriame rašoma, kad atstatomas 1940 m. svetimos jėgos panaikintas Lietuvos valstybės suvereninių galių vykdymas ir Lietuva nuo šiol yra nepriklausoma valstybė. Akte remiamasi 1918 m. vasario 16 d. pasirašytu Lietuvos Neprikalusomybės Aktu, kuris niekada nenustojo turėjęs teisinės galios. Aktą pasirašė LR Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas Vytautas Landsbergis ir kiti Tarybos nariai.

Kovo 11 d. Lietuva paminėjo 30-ąsias Nepriklausomybės atkūrimo metines. Kauno įguloje šventė pradėta 10 val. padėkos už tautos laisvę ir nepriklausomybę Šv. Mišiomis Įgulos bažnyčioje. Bendrai maldai vadovavo Kauno įgulos kapelionato kapelionas mjr. T. Karklys, asistavo kapelionato diakonas vyr. srž. A. Jesinskas. Šv. Mišiose giedojo Kauno AVPK pareigūnų choras, vadovaujamas Kauno apskrities policijos kapeliono asistentės ses. F. Palaimaitės.

Bendroje maldoje dalyvavo: LK Kauno įgulos karinių vienetų vadai, Kauno įguloje tarnaujantys karininkai, puskarininkiai, kariai, savanoriai, partizanai, šauliai, tarnaujančiųjų šeimų nariai, visuomeninių organizacijų atstovai, bendruomenė.

Po Šv. Mišių estrados studijos ,,M.E.S.“ solistai:Stanislava, Andžela, Greta, Beata ir Kristupas atliko kūrinius skirtus Lietuvos gimtadieniui. Ilgamečiai studijos vadovai  ̶  kompozitorius Vytautas Žukas ir dainininkė bei prodiuserė Onutė Žukienė

Po meninės programos šventinis minėjimas tęsėsi Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelyje prie Laisvės paminklo ir Nežinomo kario kapo. Į Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo jubiliejų gausiai susirinko kauniečiai, miesto svečiai, kariuomenėje ir valstybės statutinėse struktūrose tarnaujantys ir dirbantys, Kauno Vytauto Didžiojo 2-osios šaulių rinktinės jaunieji šauliukai ir šauliai, visuomeninių organizacijų nariai. Šventė pradėta valstybės himnu, pakelta Vyčio kryžiaus ordino vėliava. Susirinkusiuosius pasveikino miesto meras V. Matijošaitis. Pagrindiniu šventės akcentu tapo Kauno Vytauto Didžiojo 2-osios šaulių rinktinės jaunųjų šauliukų pasižadėjimo ir šaulių priesaikos ceremonija. Prisiekusiuosius palaimino Kauno įgulos kapelionato kapelionas mjr. Tomas Karklys. Pagerbiant žuvusius už Lietuvos laisvę, padėta gėlių prie Laisvės paminklo ir Nežinomo kario kapo. Renginio pabaigoje nuaidėjo trys šūviai: už žuvusius dėl laisvės, už Nepriklausomą Lietuvą, už Kauną. Šventė apvainikuota koncertu.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius Kauno įgulos kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS