LK priesaikos 100-metis

KAUNO ĮGULA IŠKILMINGAI PAMINĖJO PIRMOSIOS LIETUVOS KARIUOMENĖS PRIESAIKOS 100-METĮ

Gegužės 11 d.  Inžinerijos bataliono kariai kartu su kitais Kauno įgulos kariniais vienetais iškilmingai paminėjo pirmosios viešos Lietuvos kariuomenės priesaikos 100-metį. Minėjimas prasidėjo gėlių padėjimu prie Nežinomo kario kapo šalia Vytauto Didžiojo karo muziejaus ir prie Lietuvos Respublikos prezidentų paminklų Istorinės prezidentūros sodelyje.

Nuo Istorinės prezidentūros kariai žygiavo iki Rotušės aikštės, kurioje, kaip ir prieš 100 metų, vyko rikiuotė, po atviru dangumi buvo aukojamos Šv. Mišios, Lietuvos Respublikai iškilmingai prisiekė 70-os bazinio kario savanorio įgūdžių kurso laidos kariai.

Minėjime dalyvavo krašto apsaugos ministras Raimundas Karoblis, Gynybos štabo viršininkas brg. gen. Raimundas Vaikšnoras, l. e. Kauno įgulos vado pareigas plk. ltn. Ramūnas Titenis, Kauno įgulos vienetų vadai. Šv. Mišias aukojo ir prisiekusius karius palaimino Kauno įgulos kapelionato kapelionas mjr. Tomas Karklys, Lietuvos kariuomenės Ordinariato kancleris kpt. Mindaugas Sabonis, Šv. Jurgio konvento gvardijonas – kun. Paulius Saulius Bytautas, Šv. Mišioms asistavo kapelionato diakonas vyr. srž. Audrius Jesinskas.  Ceremonijos stebėti susirinkusiems kauniečiams ir miesto svečiams pasirodymą surengė Garbės sargybos kuopos kariai, grojo Karinių oro pajėgų orkestras.

Priesaikos žodžius „negailėdamas savo sveikatos nei gyvasties ligi paskutinio kraujo lašo ginti Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. su priešu karščiausiai kovoti, neidamas į pažintį ar šiaip susižinojimą raštu nei žodžiu“ lygiai prieš šimtą metų, gegužės 11 d., Rotušės aikštėje tarė ne visi to meto kariai - dalis jų jau kovėsi su priešu, o kai kurie žuvo taip ir nespėję prisiekti. Tąkart Kaune priesaiką davę kariai netrukus taip pat išvyko į frontą padėti kovojantiems broliams, o kariai kitose įgulose bei pačiame fronte buvo prisaikdinti. Pirmosios karių priesaikos iškilmės prieš 100 metų, į kurias buvo pakviesti aukščiausi Lietuvos vadovai (Prezidentas A. Smetona, Ministras Pirmininkas M. Sleževičius), vyriausybės nariai, užsienio šalių (JAV, Anglijos, Prancūzijos, Vokietijos) atstovai, pasiuntė visam pasauliui aiškią žinią - Lietuva turi kariuomenę, kuri išvaduos ją nuo priešų. Apie tai savo kalboje susirinkusiems kalbėjo ir Prezidentas Antanas Smetona, pareiškęs, kad dabar jau niekas mums nebegali atimti vilties ir noro laisvai gyventi, kad Lietuvos valstybė turi būti ne tik laisva nuo užsienio priešų, bet ir bus laiminga viduje. 1919 m. gegužės mėn. Lietuva turėjo suformavusi daugiau kaip 11 tūkst. karių kariuomenę, kurios didžiąją dalį sudarė savanoriai, ir ryžtingai pradėjo susigrąžinti iš bolševikų prarastus miestus, laisvinti nuo priešų valstybės rytines teritorijas.

Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono informacija

Nuotraukų autorius Rimantas Liudvikas ŽIEMYS