LK vyriausiasis kapelionas

VARDAS, PAVARDĖ
plk. ltn. Rimas Venckus

GIMIMO DATA , VIETA   
1973 m. gegužės 9 d.,  Degučių k., Šilutės r.

IŠSILAVINIMAS    
1988 m. baigė Degučių aštuonmetę mokyklą (dabar Degučių pagrindinė mokykla).
1991 m. baigė Žemaičių Naumiesčio vidurinę mokyklą (dabar Žemaičių Naumiesčio gimnazija).
1991–1997 m studijavo Telšių kunigų seminarijoje.
1997 m. gegužės 18 d. Telšių Katedroje įšventintas kunigu.
2002 m. Telšių kunigų seminarijoje įgijo aukštąjį išsilavinimą, suteiktas religijos mokslų magistro kvalifikacinis laipsnis.

KVALIFIKACINIAI KURSAI
2001 m. Bazinis kapeliono kursas KOK-6 Estijoje.
2001 m. Bazinis kario kursas (Mokomasis pulkas).

TARNYBA   
1997-2001 m. Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos vikaras.
2001–2003 m. Klaipėdos įgulos karo kapelionas.
2003 m. BALTSQN-8 kuopos karo kapelionas (misija Serbija ir Juodkalnija).
2004–2011 m. Lietuvos kariuomenės Ordinariato kancleris.
Nuo 2011-03-14 Lietuvos kariuomenės vyskupo paskirtas vyskupo generalvikaru ir Lietuvos kariuomenės vyriausiuoju kapelionu.
     
APDOVANOJIMAI   
Apdovanotas Krašto apsaugos sistemos medaliu Už tarptautines misijas, Krašto apsaugos sistemos proginiu įstojimo į NATO medaliu, Lietuvos kariuomenės medaliu Už nuopelnus ir kitais apdovanojimais.