Motinos diena

MOTINOS DIENA KAUNO ĮGULOS ŠVENTOVĖJE

Yra viena ypatinga diena metuose, kuomet kiekvienas žmogus – besiformuojantis ar jau brandą pasiekęs vaikas – nukreipia žvilgsnį nuo savo poreikių, ir atsigręžia į tą, kurios dėka yra gavęs galimybę būti žmogumi ir vis labiau juo tapti. „Motinos širdis yra vaiko klasė“, – sakė Henris Wardas Beecheris. Šios širdies gerumą prisiminti ir jos Kūrėjui padėkoti gegužės pirmąjį sekmadienį į Kauno Įgulos bažnyčią gausiai susirinko bendruomenė. Daliai jos narių ši diena buvo dviguba šventė. Jie pirmą kartą į savo širdeles priėmė Eucharistinį Jėzų, o prieš tai viena bendruomenės narė visos bažnyčios akivaizdoje priėmė Krikšto sakramentą.

2018 m. spalio mėn. pradėję pasirengimo procesą ir aktyviai jame dalyvavę vaikai kartu su tėveliais šiandien džiaugėsi įžengę į naują krikščioniško gyvenimo etapą. Šv. Mišių metu Kauno įgulos kapelionas kun. T. Karklys atkreipė tėvų dėmesį į šeimos gyvenimo vertybes ir būtinybę būti autoritetais, t. y. sektinais pavyzdžiais savo atžaloms, kurios šiandien pirmą kartą priima Jėzų Eucharistijoje. O vaikams kapelionas pabrėžė draugystės su Jėzumi svarbą. Vienybės pokylio metu visi vienu balsu kreipėsi į dangiškąjį Tėvą, o vaikai, šildomi savo krikšto žvakės šviesos, priėmė pirmąją šv. Komuniją.

 

Po šv. Mišių kapelionas kun. Tomas Karklys visos Kauno įgulos kapelionato šeimų bendruomenės vardu įteikė padėką bendruomenės sielai ir nuostabiai gausios šeimos mamai – Brigitai Baladinskienei už jos iniciatyvumą, energiją ir nuoširdžias pastangas buriant šeimas į bendrystę. Vėliau Pirmąją Komuniją priėmusių vaikų tėveliai padėkojo visai sielovados komandai už nuoširdų darbą. Galiausiai kunigas pakvietė visas mamas priimti ypatingą palaiminimą, po kurio Pirmąją Komuniją priėmusiems vaikams buvo įteikti pažymėjimai.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS