Pataisos pareigūnų profesinė šventė

KAUNO ĮGULOS ŠVENTOVĖJE PAMINĖTA PATAISOS PAREIGŪNŲ PROFESINĖ ŠVENTĖ

„Žmogus, atsakomybė, pokytis“ – šis Bausmių vykdymo sistemos šūkis tarnyboje lydi kiekvieną mūsų. Pareigūnų darbas  ̶  tai tarnyba Valstybei ir Tautai. Vasario 11-oji – Pataisos pareigūnų profesinė šventė. Šią gražią šventę Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyriaus darbuotojai gausiai susirinkę paminėjo Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčioje. Šv. Mišias aukojo Kauno įgulos kapelionato kapelionas mjr. Tomas Karklys ir kun. Vytenis Vaškelis. Bendrą maldą giesmėmis papuošė Kauno AVPK  choras, vadovaujamas s. Faustos Palaimaitės. Tarnyba bausmių vykdymo sistemoje reikalauja didelės atsakomybės, kompetencijos, supratimo bei empatijos. Mišių metu buvo nuoširdžiai pasveikinta Lietuvos probacijos tarnyba, melstasi už darbuotojus, jų šeimų narius, prisiminti kolegos išėję anapilin. Pasibaigus Šv. Mišioms Lietuvos probacijos tarnybos vadovas Vytautas Lamauskas pasveikino visus darbuotojus profesinės šventės proga bei iškilmingai paskatino 14 Kauno regiono skyriaus darbuotojų.

Tikime, kad mūsų nuoširdus darbas, entuziazmas ir gerieji pavyzdžiai visuomenėje, parodys kokį didelį ir svarbų, tačiau, deja, ne visada matomą darbą, atlieka Lietuvos probacijos tarnybos pareigūnai, o laikui bėgant vasario 11-oji, kaip profesinė šventė bus žinoma ne tik pataisos pareigūnų tarpe, tačiau ir minima visuotinai.

Daugiau šventės nuotraukų

Kauno regiono probacijos tarnybos skyriaus informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS