Policijos komisarų klubo ir veteranų susitikimas

BENDRA MALDA APKABINTI POLICIJOS KOMISARŲ KLUBO NARIAI IR POLICIJOS VETERANAI

Baigiant senuosius liturginius metus ir adventu pradedant naujus Kauno policijos komisarų klubas ir policijos veteranai susibūrė į ratą Kauno Įgulos šventovėje. Bendra malda apkabinti visi besidarbuojantys ir į pensiją išėję policijos komisarai, šeimų nariai, prisiminti iškeliavę į amžinojo Tėvo namus.

Palinkėję vieni kitiems ramybės ir dvasiškai sustiprėję, kapeliono palaiminti bendražygiai susirinko Įgulos bažnyčios rūsyje pabendrauti ir pasidžiaugti vieni kitais.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS