Ruklos įgulos I kapelionatas


Atsižvegdamas į Lietuvos kariuomenės Ordinariato reglamento II skyriaus 9 straipsnį ir vadovaudamasis Lietuvos kariuomenės Ordinariato reglamento 10 straipsniu, Lietuvos kariuomenės Ordinariato apaštalinis administratorius arkivyskupas Gintaras Grušas 2019 m. gruodžio 18 d. dekretu Nr. D-4 „Dėl Lietuvos kariuomenės Ordinariato kapelionatų sudėties ir pavadinimų keitimo“, nustatė Lietuvos kariuomenės Ordinariatio kapelionatų sudėtį ir pavadinimus:

LK Ruklos įgulos I kapelionatas:

1. Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomasis pulkas;
2. LK SP Juozo Lukšos mokymo centras;
3. LK Logistikos valdybos Įgulų aptarnavimo tarnybos (toliau – LV ĮAT) Ruklos įgulos aptarnavimo centras;
4. LK Depų tarnybos (toliau – DT) Sandėlių depas;
5. LK DT Ginkluotės depas;
6. LK KMT SP Ruklos rolė 1 MPV.

Puslapiai: