Ruklos įgulos II kapelionatas


KRYŽIAUS KELIAS RUKLOJE

Balandžio 14 d., Didįjį Penktadienį,   15 val. – Jėzaus Kristaus mirties valandą, - pagerbdami Viešpaties kančią ir auką, apmąstysime Kryžiaus kelio stotis

Procesija su Kryžiumi iš Ruklos Šventosios Dvasios koplyčios: Kryžiaus kelio stočių apmąstymas Ruklos miestelio gatvėse.

Po Kryžiaus kelio Didžiojo penktadienio Kristaus kančios ir šventojo kryžiaus pagerbimo pamaldos Ruklos Šventosios Dvasios koplyčioje

 


Kviečiame visus aktyviai dalyvauti
žengiant Kryžiaus keliu.
Melsimės už Lietuvos žmones ir Tėvynės laisvę.

Ruklos įgulos kapelionai:
mjr. Arnoldas Valkauskas
kpt. Saulius Noretas

Puslapiai: