Sausumos pajėgų kapelionatas


Atsižvegdamas į Lietuvos kariuomenės Ordinariato reglamento II skyriaus 9 straipsnį ir vadovaudamasis Lietuvos kariuomenės Ordinariato reglamento 10 straipsniu, Lietuvos kariuomenės Ordinariato apaštalinis administratorius arkivyskupas Gintaras Grušas 2019 m. gruodžio 18 d. dekretu Nr. D-4 „Dėl Lietuvos kariuomenės Ordinariato kapelionatų sudėties ir pavadinimų keitimo“, nustatė Lietuvos kariuomenės Ordinariatio kapelionatų sudėtį ir pavadinimus:

LK Sausumos pajėgų kapelionatas:

 1. LK Gynybos štabas;

 2. LK Sausumos pajėgų (toliau – SP) štabas;

 3. LK Mokymo ir doktrinų valdyba;

 4. LK Krašto apsaugos savanorių pajėgų (toliau – KASP) štabas;

 5. LK Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centras;

 6. Šiaurės Atlanto sutarties organizacijos (NATO) Pajėgų integravimo vieneto grupė.

 

 


  

Puslapiai: