Sausumos pajėgų kapelionatas

Kapelionato sudėtis

Vadovaujantis Lietuvos kariuomenės ordinaro 2011 m. spalio 10 d.  dekretu Nr. D-7,  Sausumos pajėgų kapelionato jurisdikcijai priskirti šie kariniai vienetai:

          
               

 LK Sausumos pajėgų štabas

 

 

        

 Gynybos štabas

 

 

     

 KASP Štabas

 

             

 LK Mokymo ir doktrinų valdyba

Puslapiai: