Šeimų kalėdinė šventė

KALĖDINIO LAIKO UŽSKLANDA – ŠEIMŲ BENDRUOMENĖS ŠVENTĖ

Besibaigiant kalėdų laikui, minint Viešpaties Krikštą, Kauno įgulos kapeliono bendruomenė džiaugsmingai prisiminė kalėdinę nuotaiką. Į šv. Mišias susirinkusiems vaikams kapelionas kun. Tomas Karklys priminė praėjusios Viešpaties Apsireiškimo iškilmės (Trijų Karalių) prasmę.

Po bendros maldos šeimos sugužėjo į Kauno įgulos karininkų ramovę, kur vaikai ir jaunimas su vadove Jūrate nekantriai ir su jauduliu laukė savo kasmetinio pasirodymo.

Šiemetiniame spektaklyje, pavadinimu „Epidemija“, iš „Užuovėjos“ miestelio ištremtų senolių lūpomis svarstyta širdžių užkietėjimo, puikybės ir tuštybės problema. Ar šv. Kalėdų žinia dar pajėgi ištirpdyti ledus? Ieškoti išbarstytų kalėdų žvaigždės spindulių iškeliauja kažkada Betliejaus nepasiekęs išminčius Olafas su epidemijos nepaveiktais vaikais. Pakeliui sutinka kitus du savo pašaukimui nepaklusius išminčius – Odisėją ir Gustavą. Šį kartą, pakeleivių padedami, jie pasiekia kelionės tikslą. Pasirodo, kad žvaigždė vėl šviestų, toli keliauti nereikia, jos spinduliai čia pat –„puodynėj, kai vaikai prie stalo“, „rugiuose, kai dangus akyse, „už lango, kai virš kelio naktis“, „virš draugo“, „ant sniego“, kai „sode obuoliai...“ 


Paskutinės dainos metu tėveliai buvo apdovanoti papuoštais vaisiais, kad prisimintų, kieno šviesoje gyvenimas tampa sultingas : „Užtekėjo Kristaus žvaigždė, kad žingsnius pakreiptų į gyvybės kelią. Neužges Jos šviesa ir tūnančius tamsoj apšvies širdyse ledynus ištirpdins“.

Galiausiai, kur buvęs kur nebuvęs, į šventę kaip viesulas įlėkė Kalėdų Senelis. Sakė, gavęs kvietimą, parskrido net iš Sankt Peterburgo. Pamokė vaikus svarbiausių dalykų – dėkingumo ir švelnumo. O prieš išvykdamas, apdalino visus saldžiomis dovanomis. Gaila, kad prie vaišių stalo nepasiliko, labai skubėjo, kelias tolimas....

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius Kauno įgulos kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS