Susitikimas su Lietuvos probacijos tarnybos pareigūnais

LIETUVOS PROBACIJOS TARNYBOS KAUNO REGIONO SKYRIAUS PAREIGŪNAI APLANKĖ KAUNO ĮGULOS KAPELIONATO ŠVENTOVĘ

Kovo 4 d. Lietuvai švenčiant globėjo Šv. Kazimiero dieną, Kauno įgulos kapelionato šventovę aplankė šiemet kapelionato partnerių gretas papildžiusios Lietuvos probacijos tarnybos Kauno regiono skyriaus pareigūnai, vadovaujami viršininkės Ramunės Samoilovienės.

Pareigūnus pasitiko Kauno įgulos kapelionato kapelionas mjr. Tomas Karklys. Susitikimo pradžioje sustojusi ratu bendruomenė apkabino malda vieni kitus, šeimos narius, žuvusius ir mirusius kolegas, linkėjo vieni kitiems taikos ir ramybės. Užbaigdamas maldos akcentą kapelionas palaimino pareigūnus linkėdamas gausios Aukščiausiojo palaimos pilname iššūkių profesinio pašaukimo kelyje.

Po bendros maldos bendruomenei pristatyta šventovės istorija, kapelionato veikla, suorganizuota ekskursija, apžiūrint bažnyčios erdves, meno vertybes. Kauniečiai pakviesti jungtis į kapelionato bendruomenės narių gretas.

Svečiai turėjo galimybę asmeniškai įvertinti regėjimo dovaną, aplankydami neregio daliai skirtą „XXI amžiaus katakombų“ instaliaciją. Išmėginę šią patirtį, svečiai pasidalino savo įspūdžiais, o kapelionas, dėkodamas pareigūnams už apsilankymą, linkėjo geros tarnybos ir Šv. Kazimiero globos.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS