Šv. Kalėdų belaukiant. PERT susitikimas

ŠV. KALĖDŲ BELAUKIANT. SUSIKAUPIMO AKIMIRKOS KAUNO ĮGULOS ŠVENTOVĖJE

Prasidėjus adventui Kauno įgulos šventovėje, vienijančioje ne vienoje valstybės tarnyboje dirbančius ir tarnaujančius žmones, organizuojamos susikaupimo popietės. Lietuvai tarnaujantys kariai, pareigūnai, valstybės tarnautojai,  kviečiami sustoti ratu, apkabinti malda vieni kitus, artimuosius, bendradarbius ir, laužant kalėdaitį, atsiprašyti ir palinkėti vieni kitiems gerumo, kuris mus visus vienija.

Gruodžio 4 d. popietę aplink adventinį vainiką susibūrė Kauno įgulos kapelionato Pastoracinės ir ekonominių reikalų tarybos nariai su Kauno įgulos kapelionato kapelionu priešakyje. Pasimeldę, pasidalinę kalėdinę duona, tarybos nariai, atstovaujantys statutines valstybės institucijas, buvo pakviesti prie kuklaus šventinio stalo pabendrauti, pasidalinti piligrimystės į Šventąją Žemę įspūdžiais, (dalis tarybos narių vyko į piligriminę kelionę po Šventąją žemę), aptarti sielovadinę veiklą ateinantiems 2020 metams.

KAUNO ĮGULOS KAPELIONAS NUOŠIRDŽIAI DĖKOJA VISIEMS PASTORACINĖS IR EKONOMINIŲ REIKALŲ TARYBOS NARIAMS UŽ NUOŠIRDŲ BENDRADARBIAVIMĄ, VYSTANT VALSTYBĖS STATUTINĖSE STRUKTŪROSE DIRBANČIŲ IR TARNAUJANČIŲ SIELOVADĄ.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS