Tauragės įgulos kapelionatas

Kapelionato sudėtis

Vadovaujantis Lietuvos kariuomenės ordinaro 2011 m. spalio 10 d.  dekretu Nr. D-7, Tauragės įgulos kapelionato jurisdikcijai priskirti šie kariniai vienetai:

 

 

Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Kęstučio motorizuotojo pėstininkų batalionas

 

 

 

 KASP Žemaičių apygardos 3-iosios rinktinės 308, 309 kuopos

Puslapiai: