Tauragės įgulos kapelionatas

Atsižvegdamas į Lietuvos kariuomenės Ordinariato reglamento II skyriaus 9 straipsnį ir vadovaudamasis Lietuvos kariuomenės Ordinariato reglamento 10 straipsniu, Lietuvos kariuomenės Ordinariato apaštalinis administratorius arkivyskupas Gintaras Grušas 2019 m. gruodžio 18 d. dekretu Nr. D-4 „Dėl Lietuvos kariuomenės Ordinariato kapelionatų sudėties ir pavadinimų keitimo“, nustatė Lietuvos kariuomenės Ordinariatio kapelionatų sudėtį ir pavadinimus, 2021 m. lapkričio 10 d. dekretu D-1 "Dėl lietuvos kariuomenės Ordinariato apaštalinio administratoriaus 2019 metų gruodžio 18 dienos dekreto Nr. D-4 „Dėl Lietuvos kariuomenės Ordinariato kapelionatų sudėties ir pavadinimų keitimo“pakeitimo" pakeitė LK Tauragės įgulos kapelionato sudėtį:

LK Tauragės įgulos kapelionatas:

1. LK MPB „Žemaitija“ Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio MPB;
2. LK KASP Žemaičių apygardos 3-iosios rinktinės 308-oji, 309-oji kuopos;
3. LK KMT SP Tauragės rolė 1 MPV;
4. LK KMT SP BGMP AB rolė 1 MPV;
5. LV ĮAT Tauragės įgulos aptarnavimo centras.

Puslapiai: