Vilniaus įgulos kapelionatas

 

Atsižvegdamas į Lietuvos kariuomenės Ordinariato reglamento II skyriaus 9 straipsnį ir vadovaudamasis Lietuvos kariuomenės Ordinariato reglamento 10 straipsniu, Lietuvos kariuomenės Ordinariato apaštalinis administratorius arkivyskupas Gintaras Grušas 2019 m. gruodžio 18 d. dekretu Nr. D-4 „Dėl Lietuvos kariuomenės Ordinariato kapelionatų sudėties ir pavadinimų keitimo“, nustatė Lietuvos kariuomenės Ordinariatio kapelionatų sudėtį ir pavadinimus:

 

LK Vilniaus įgulos kapelionatas:
 
1. LK Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino štabo batalionas (toliau – Gedimino ŠB);
2. LK KASP Didžiosios Kovos apygardos 8-oji rinktinė;
3. LK Karo policijos vadovybė;
4. LK Karo policijos Vilniaus įgula;
5. Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamentas prie KAM;
6. Infrastruktūros plėtros departamentas prie KAM;
7. LK Vilniaus įgulos karininkų ramovė;
8. LK Ryšių ir informacinių sistemų batalionas;
9. LK Karo prievolės ir komplektavimo tarnyba (toliau – KPKT);
10. LK KMT Regioninė pakomisė Vilniuje;
11. LK KMT Karo psichologijos skyrius.
12. LK KMT SP Gedimino ŠB rolė 1 MPV;
13. LK LV ĮAT Vilniaus įgulos aptarnavimo centras;
14. LK KPKT Vilniaus regioninis karo prievolės ir komplektavimo (toliau – KPK) skyrius.


 

Puslapiai: