Vyskupo Kalėdinis laiškas

 

Brangūs tikintieji, kaip Dievas pasilenkia prie žmogaus, taip ir mes turime išmokti priklaupti prieš Didįjį Įsikūnijimo slėpinį.

Vyskupo Kalėdinis laiškas

Lietuvos kariuomenės Ordinariato kurijos informacija