2012 m.

 • Vyskupo Kalėdinis laiškas

   Brangūs tikintieji, kaip Dievas pasilenkia prie žmogaus, taip ir mes turime išmokti priklaupti prieš Didįjį Įsikūnijimo slėpinį.

 • Kai atsiveria širdys

  Atverkime širdis ir pasidalinkime gerumu

 • Lietuvos kariuomenės diena

  Kariuomenės dienos šventė prasidėjo šv. Mišiomis už Lietuvos kariuomenę šv. Ignoto bažnyčioje. Šv. Mišioms patarnavo Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnai, giedojo Akademijos choras „Kariūnas“, grojo Lietuvos kariuomenės orkestras.

 • Susitikimas su Lietuvos kunigų seminarijų rektoriais

  2012 m. lapkričio 15 d. Lietuvos kariuomenės Ordinariate vysk. Gintaras Grušas ir kariuomenės vyriausiasis  kapelionas plk. ltn. kun. Rimas Venckus susitiko su Lietuvos kunigų seminarijų rektoriais.

 • Lietuvos kariuomenės kapelionų rekolekcijos

  2012 m. spalio 15-19 d. Lietuvos kariuomenės kapelionai dalyvavo rekolekcijose Trinapolio rekolekcijų namuose. Rekolekcijoms vadovavo apaštalinis nuncijus Lietuvai – arkivyskupas Luigi Bonazzi.

 • Tikėjimo metų pradžia

  2012 m. spalio 10 d. Lietuvos kariuomenės Ordinariato bendruomenė rinkosi į Ordinariato Šv. Ignoto bažnyčią Vilniuje, kad drauge su kariuomenės ordinaru vyskupu Gintaru Grušu ir karo kapelionais iškilmingai pradėtų Tikėjimo metus.

Puslapiai: