24 valandos viešpačiui

 „Viešpats niekada nepavargsta atleisti“ – primena popiežius Pranciškus.

Popiežiškosios Naujosios evangelizacijos tarybos iniciatyva organizuojama akciją „24 valandos Viešpačiui“. Kovo 28–29 d. Vatikane rengiamas Sutaikinimo sakramento šventimas visą parą su galimybe atlikti asmeninę išpažintį. Šv. Petro bazilikoje kovo 28 d. vakare jų klausys ir popiežius Pranciškus.

Šis Gavėnios meto paraginimas skirtas viso pasaulio tikintiesiems, prie šios iniciatyvos kviečiant prisijungti visas vyskupijas ir surengti vienoje savo bažnyčių visą parą trunkantį Sutaikinimo sakramento šventimą.

KAUNE

Kauno arkivyskupijoje „24 valandos Viešpačiui“ bus rengiama arkikatedroje bazilikoje.

Pradžia – kovo 28, penktadienį, 18 val. šv. Mišios. Vėliau galimybė susitaikyti su Dievu atliekant išpažintį. Išpažinčių klausys Kauno I dekanato kunigai. Per visą naktį vyks Švč. Sakramento adoracija.

Pabaiga – kovo 29 d., šeštadienį, 18 val., tuo pat metu, kai Romoje Popiežius Pranciškus vadovaus baigiamajai maldai – Mišparams.

PANEVĖŽYJE

Kovo 28 ir 29 d. nuo 9 iki 21 val. „24 valandos Viešpačiui“   –  Panevėžio Kristaus Karaliaus Katedroje.

Čia per visą dieną rasite kunigą, su kuriuo galėsite pasikalbėti, atlikti išpažintį, skirti valandėlę maldai. Katedroje kiekvieną dieną vyksta Švč. Sakramento adoracija.

ŠIAULIUOSE

Šiaulių vyskupijoje „24 valandos Viešpačiui“  – Šiaulių Šv. Jurgio bažnyčioje.

Sutaikinimo sakramento šventė prasidės 17 val. šv. Mišiomis. Jas aukos Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

Po šv. Mišių, sekdamas popiežiaus pavyzdžiu, vyskupas klausykloje klausys išpažinčių.

Visą naktį vyks Švč. Sakramento adoracija.

Maloniai kviečiame visus: vaikus, jaunimą, vyresnius ir pačius vyriausius pabūti, prieiti išpažinties, susitaikyti su Viešpačiu, pasimelsti prie Švč. Sakramento.

 
TELŠIUOSE

24 valandos Viešpačiui“.  – Telšių Katedroje, nuo kovo 28 d., penktadienio, 18 val. iki kovo 29 d., šeštadienio, 18 val.

Vyks Eucharistijos adoracija ir norintys galės priimti Atgailos sakramentą.

Projektas skirtas visai Bažnyčiai, siekiant sukurti nuostabią tradiciją, kuri kasmet pasitiks IV Gavėnios sekmadienį.

KLAIPĖDOJE

24 valandas nuo kovo 28 dienos vakaro iki kovo 29 dienos vakaro bus atvira Švč. Mergelės Marijos Taikos Karalienės bažnyčia (adresas – Rumpiškės g. 6, Klaipėda). 

ŽEMAIČIŲ KALVARIJIJE 

24 valandas nuo kovo 28 dienos vakaro iki kovo 29 dienos vakaro bus atvira Žemaičių Kalvarijos Bazilika 


Laukiami visi, norintys pasimelsti ir atlikti išpažintį ar tiesiog pasikalbėti su kunigu dvasinėmis temomis.
 


MARIJAMPOLĖJE

Atsiliepiant į popiežiaus Pranciškaus kvietimą Vilkaviškio vyskupijoje šios pamaldos vyks Marijampolės Šv. arkangelo Mykolo bazilikoje:

Kovo 28 d. (penktadienį) 18 val. šv. Mišios, po kurių iki 20 val. vyks Švč. Sakramento adoracija bei bus klausoma išpažinčių.

Kovo 29 d. (šeštadienį) nuo 11val. iki 18 val. bazilikoje bus kunigas, su kuriuo galėsite pasikalbėti, atlikti išpažintį, skirti valandėlę maldai.

 

VILNIUJE

Vilniuje ši akcija vyks Katedroje.

18.30 val. Šv. Mišios

Po Šv. Mišių – Švč. Sakramento adoracijos pradžia

VISĄ LAIKĄ (TAIP PAT IR NAKTĮ!) BUS KLAUSOMA IŠPAŽINČIŲ.
Katedroje budintys kunigai priims ir dvasiniam pokalbiui.

Kovo 29 d. (šeštadienį) 17.30 val. Adoracijos pabaiga ir Šv. Mišios

Apeigoms vadovaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas, Lietuvos kariuomenės Ordinariato Apaštalinis administratorius.

Ypač kviečiame sugrįžti tuos, kurie jaučiasi nutolę nuo Dievo ir Bažnyčios.

Ateikite patirti Dievo Gailestingumą ir kvieskite kitus!


Lietuvos kariuomenės Ordinariato informacija,
Parengta pagal katalikai.lt
Nuotrauka Lioniaus CHARDINO