Daugiau palaimos santuokoje

2013 m. kovo 22–24 dienomis Generolo Stasio Raštikio Lietuvos kariuomenės mokykloje vyko seminaras sutuoktiniams "Daugiau palaimos santuokoje". Tai jau antrasis seminaras, organizuotas Lietuvos kariuomenės Ordinariato ir skirtas krašto apsaugos sistemoje tarnaujančioms ar dirbančioms šeimoms. Jame dalyvavo sutuoktiniai iš Vilniaus ir Kauno. Seminaro vadovai – ats. plk. ltn. Rainer Thorun ir jo žmona Karin Thorun – turi daug patirties šioje srityje: 17 metų veda seminarus skirtingose Europos šalyse, o jų pačių bendras kelias santuokoje pažymėtas keturiasdešimt septyneriais metais.

Šiandienos visuomenėje susiduriame su labai skirtingais šeimos gyvenimo aiškinimais. Prelegentai savo mokymuose remiasi šv. Raštu ir krikščioniškuoju tikėjimu. "Santuoka, kokios troško ir trokšta Dievas", – dažnai jie pabrėždavo savo pasidalinimuose. Visada yra pavojus paklysti, kai remiamasi tik žmogaus sukurtomis idėjomis.

Savo pranešimuose svečiai iš užsienio palietė skirtingus santuokos aspektus, pateikė praktinių patarimų tiek iš savo asmeninės patirties, tiek iš kitų jiems pažįstamų porų gyvenimo. Po kiekvienos paskaitos sutuoktiniai asmeniškai atsakinėjo į jiems pateiktus klausimynus ir juos aptarė. Tai buvo puiki galimybė vienas kitą giliau arba naujai pažinti.

Šeštadienį seminaro dalyvius aplankė kariuomenės ordinaras vysk. Gintaras Grušas. Jis vadovavo šv. Mišioms, kurių pabaigoje asmeniškai meldėsi už kiekvieną sutuoktinių porą ir jas palaimino.

Sekmadienį šis susitikimas buvo vainikuotas Verbų sekmadienio šv. Mišiomis, kurioms vadovavo kariuomenės vyriausiasis kapelionas plk. ltn. Rimas Venckus. Eucharistijos šventimo pabaigoje sutuoktiniai atnaujino anksčiau duotus santuokos pažadus.

Aptariant seminarą dalyvių mintys ir veidai akivaizdžiai parodė ne vieną nuridentą akmenį nuo širdies, naujas įžvalgas, naujus atradimus mylimame žmoguje.