Ka­pe­lio­nas


Ruklos įgulos I ka­pe­lio­na­to  ka­pe­lio­nas (Lie­tu­vos ka­riuo­me­nės Or­di­na­ria­to vy­res­ny­sis ka­pe­lio­nas)  –

mjr. te­ol. dr. Ar­nol­das Val­kaus­kas (Kn) 1961 11 14*1988 05 29*2011 10 10

Didžio­jo Lie­tu­vos et­mo­no Jo­nušo Rad­vi­los mo­ko­ma­sis pul­kas,

Ruk­la, 55025, Jo­na­vos r.,

tel. (37) 30 78 46, mob. tel. (648) 75 623,

el. paštas: kapelionas.arnoldas@gmail.com, Ar­nol­das.Val­kaus­kas@mil.lt