Kauno įgulos kapelionas

 

KAUNO ĮGULOS KAPELIONAS

VARDAS, PAVARDĖ
mjr. Tomas KARKLYS

Nuotraukos autorius fotografas L. ŽIEMYS

GIMIMO DATA , VIETA   
1974 m. rugsėjo 12 d.,  Karmėlavos mst., Kauno r.

IŠSILAVINIMAS    
1981-1986 m. mokėsi Karmėlavos pradinėje mokykloje.
1992 m. baigė Karmėlavos vidurinę mokyklą (dabar B. Buračo gimnazija).
1992 m. įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminariją.
1997 m. birželio 19 d. – baigė Kauno Vytauto Didžiojo Universiteto Katalikų teologijos fakultetą ir įgijo Katalikų teologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį.
1998 m. rugsėjo 26 d. – Kauno arkikatedroje bazilikoje įšventintas į kunigus.

KVALIFIKACINIAI KURSAI
2001 m. Bazinis kario kursas (Mokomasis pulkas).

TARNYBA   
1998-2000 m. Kauno arkivyskupijos kurijos sekretorius, Kauno arkikatedros bazilikos klebono pagalbininkas sielovadoje.
2000-2001 m. Kauno  šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios rektorius, Kauno apskrities kariuomenės kapelionas.

2001–2008 m. Kauno įgulos kapelionas.
2008-2011 m. Juozo Vitkaus inžinerijos bataliono kapelionato kapelionas.
Nuo 2011 m. spalio 10 d. - Kauno įgulos kapelionato kapelionas.

APDOVANOJIMAI   
Apdovanotas LK Karinių oro pajėgų medaliu Už pasižymėjimą, LK Krašto apsaugos  savanorių pajėgų medaliu „Už pasižymėjimą“, LK Sausumos pajėgų medaliu Už pasižymėjimą“, LK medaliu Už nuopelnus“ ir kitais apdovanojimais.