Lietuvos kariuomenės Ordinariato reglamentas

                                                                                                                                                                                                  
LIETUVOS VYSKUPŲ KONFERENCIJOS IR KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS 2002 M. RUGPJŪČIO 2 D. SUSITARIMO NR. 140 „DĖL LIETUVOS KARIUOMENĖS ORDINARIATO REGLAMENTO“  ATLIKTI PAKEITIMAI

1.
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Lietuvos vyskupų konferencija, Susitarimas

Nr. 1/V-132, 2010-02-11, Žin., 2010, Nr. 22-1028 (2010-02-23), i. k. 11000VKSUSI01/V-132

Dėl Lietuvos Vyskupų Konferencijos ir Krašto apsaugos ministerijos 2002 m. rugpjūčio 2 d. susitarimo Nr. 140 "Dėl Lietuvos kariuomenės ordinariato reglamento" pakeitimo 

2.
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Lietuvos vyskupų konferencija, Susitarimas

Nr. VN-8, 2011-06-30, Žin., 2011, Nr. 107-5074 (2011-08-30), i. k. 11100VKSUSI0000VN-8

Dėl Lietuvos vyskupų konferencijos ir krašto apsaugos ministerijos 2002 m. rugpjūčio 2 d. susitarimo Nr. 140 "Dėl Lietuvos kariuomenės ordinariato reglamento" papildymo 

3.
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Lietuvos vyskupų konferencija, Susitarimas

Nr. 1-48/15/VN-3, 2015-02-17, paskelbta TAR 2015-02-20, i. k. 2015-02568

Dėl Lietuvos vyskupų konferencijos ir krašto apsaugos ministerijos 2002 m. rugpjūčio 2 d. susitarimo Nr. 140 „Dėl Lietuvos kariuomenės Ordinariato reglamento“ pakeitimo 

4.
Lietuvos vyskupų konferencija, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Susitarimas

Nr. 1-375/16/VN-11, 2016-12-05, paskelbta TAR 2016-12-08, i. k. 2016-28488

Dėl Lietuvos Vyskupų Konferencijos ir Krašto apsaugos ministerijos 2002 m. rugpjūčio 2 d. susitarimo Nr. 140 „Dėl Lietuvos kariuomenės Ordinariato reglamento“ pakeitimo 

5.
Lietuvos vyskupų konferencija, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Susitarimas

Nr. 1-221/18/V-816, 2016-12-05, paskelbta TAR 2018-09-06, i. k. 2018-14127

Dėl Lietuvos Vyskupų Konferencijos ir Krašto apsaugos ministerijos 2002 m. rugpjūčio 2 d. susitarimo Nr. 140 „Dėl Lietuvos kariuomenės Ordinariato reglamento“ pakeitimo

 

Lietuvos kariuomenės Ordinariato reglamento Suvestinė redakcija nuo 2016-12-09