Motinos dienos šventė

 

 

 

 

MOTINOS DIENOS MINĖJIMAS KAUNO ĮGULOS ŠVENTOVĖJE

„Mes visi nešiojame savyje motinos pamokymus ir jos širdies šilumą. Mama – artimiausias žmogus pasaulyje, suteikęs gyvybę ir gyvenimo pradmenis, joje susijungia kančia ir meilė, nerimas ir pasiaukojimas. Pagarba motinai yra pagarba ir žmonijai, pagarba Kūrėjui, pagarba ir sau patiems, nes visi esame motinų vaikai ir joms daug kuo skolingi.“ (Kunigas Paulius Bytautas)

Motinos diena kasmet švenčiama pirmąjį gegužės sekmadienį, ir visi tradiciškai keliaujame į tėviškę aplankyti savo gyvųjų arba į amžinybę iškeliavusių mamyčių. Motinos dienos rytmetį į Įgulos šventovę sugužėjo kapelionato bendruomenės šeimos, kurių vaikai, užbaigę pasirengimo kursą trukusį ištisus metus, ruošėsi pirmą kartą priimti Eucharistinį Jėzų.

Kauno įgulos kapelionas kun. T. Karklys šv. Mišių metu aiškindamas vaikams Eucharistijos priėmimo prasmę, ragino susidraugauti su Jėzumi ir nuolat su Juo bendrauti. Tėvams kunigas priminė religinio gyvenimo pavyzdžio būtinybę šeimos gyvenime.

Susikibę rankomis dideliame rate, vaikai ir jaunimas prašė Aukščiausiojo, kad, išmokęs vieningai melstis, išmokytų ir vieningai gyventi. Vienybės pokylio metu vaikai priėmė pirmąją šv. Komuniją, o po bendros maldos šeimoms buvo suteiktas palaiminimas.

Po šv. Mišių Kauno miesto mokyklų vaikų chorų kolektyvai Motinos dienos proga giesme ir dainomis pasveikino visas mamytes.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS