PAMALDŲ LAIKAS KALĖDINIU LAIKOTARPIU

 

Pamaldų laikas pagrindinėje Lietuvos Kariuomenės Ordinariato Vilniaus Šv. Ignoto bažnyčioje :

Gruodžio 24 d. IV Advento sekmadienio Šv. Mišios 10.30 val.

Gruodžio 24 d. Piemenėlių Mišios 21.00 val.

Gruodžio 25 d. Šv. Kalėdų Mišios 10.30 val.

Gruodžio 26 d. Šv. Kalėdų II d. Mišios 17.15 val.

Gruodžio 31 d. Kalendorinių metų pabaigos Mišios 10.30 val.

Sausio 1 d. Švč. M. Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės Mišios: 17.15 val.