Paminėtas Šv. Florijonas
KAUNO ĮGULOS BAŽNYČIOJE IŠKILMINGAI PAMINĖTAS UGNIAGESIŲ GELBĖTOJŲ GLOBĖJAS ŠV. FLORIJONAS

Gegužės 4 d. ugniagesių gelbėtojų globėjo šv. Florijono šventės proga Kauno Įgulos bažnyčioje susirinko Kauno ugniagesiai gelbėtojai į padėkos šv. Mišias ir šventinį minėjimą. Eucharistijai vadovavo Kauno įgulos kapelionato kapelionas mjr. T. Karklys. Šv. Mišioms asistavo kapelionato diakonas vyr. srž. A. Jesinskas.

Bendroje maldoje dalyvavo:  Kauno APGV viršininkas plk. V. Kerševičius, buvęs viršininkas plk. V. Rimkus,  LŠS Kauno Vytauto didžiojo II-sios šaulių rinktinės vadas ats. kpt. V. Žymančius,  Lietuvos policijos mokyklos viršininkas A. Kaminskas, Kauno apskrities VPK viršininko pavaduotojas E. Lašinskas, Kauno apylinkės prokuratūros vyriausioji prokurorė N. Urbonavičienė, komandų vadai, ugniagesiai gelbėtojai, bendruomenė.

Po bendros maldos įvyko ugniagesių gelbėtojų priesaikos ceremonija, kurią pravedė Kauno APGV viršininkas plk. V. Kerševičius, Prisiekusiuosius palaimino Kauno įgulos kapelionas mjr. T. Karklys. Prisiekė keliolika studijas baigusių naujokų, kurie įsilies į ugniagesių gelbėtojų gretas. Po to sekė sveikinimai ir apdovanojimai. Šventinį minėjimą užbaigė Kauno muzikinio teatro solistės R. Preikšaitės ir vargonininkės D. Jatautaitės atliekami dedikaciniai kūriniai.

Po iškilmių Įgulos bažnyčioje visi išsirikiavo į rikiuotę, kad tylos minute pagerbtų žuvusius ir mirusius ugniagesius gelbėtojus.

Kauno įgulos kapelionato informacija

Nuotraukų autorius kapelionato fotografas Lionius CHARDINAS