Šiluvos atlaidai

Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai (Šilinės)

2016 m. rugsėjo 7–15 d. švenčiant ypatingąjį GAILESTINGUMO jubiliejų

Rugsėjo 13 d., antradienis

LIETUVOS KARIUOMENĖS DIENA

Piligrimų sielovadoje talkina Jurbarko dekanato kunigai

Ypač kviečiami dalyvauti kariai ir karininkai,

savanoriai, partizanai, šauliai ir jų šeimos

8 val. Meldžiamės už taikos misijose dalyvaujančius karius

ir jų šeimas

9 val. Meldžiamės už įvairių sunkumų patiriančias šeimas

10 val. Dėkojame Dievui už laisvės dovaną

12 val. Meldžiamės už Lietuvos karius, partizanus, šaulius

ir prašome Dievo globos Tėvynei

16 val. Meldžiame Dievo gailestingumo persekiojamiems

krikščionims

18 val. Meldžiamės už taiką pasaulyje ir mūsų namuose
Atlaidų programa

plakatas-programa A3, plakatas-programa A4, plakatas-programa A4 juoda-balta


Pamaldų tvarka atlaidų metu

Šv. Mišios

8 ir 9 val. Apsireiškimo koplyčioje
10 val. Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje arba aikštėje
12 val. Švč. Mergelės Marijos litanija ir pagrindinės šv. Mišios aikštėje
16 val. Apsireiškimo koplyčioje
18 val. aikštėje

Atgailos ir Sutaikinimo sakramentas
8–19 val. Bazilikoje ir Apsireiškimo koplyčioje

Kryžiaus kelio apmąstymas
9.30 val. piligrimystėje nuo Šiluvos šilo iki Apsireiškimo koplyčios.
(9 val. autobusiukas nuveš nuo aikštelės prie Šiluvos parduotuvės)

Švč. Sakramento adoracija
11–21 val. Bazilikos Ligonių Sveikatos koplyčioje

Vigilija laukiant Švč. M. Marijos Gimimo iškilmės
Rugsėjo 7 d. 19 val. iki rugsėjo 8 d. 7 val.

Katechezės
11.45 ir 17.45 val. aikštėje

Marijos valandos
9.30 val. Bazilikoje

Gailestingumo vainikėlis
15 val. Bazilikoje

Rožinio malda
11.15 ir 14 val. Bazilikoje
17.00 val. procesijoje nuo Apsireiškimo koplyčios į Baziliką