Šv. Mišių laikas ir vieta

 

 

Šv. Mišios Ge­ne­ro­lo Jo­no Žemai­čio Lie­tu­vos ka­ro aka­de­mi­jos šv. Anzelmo koplyčioje  aukojamos kiekvieną trečiadienį 16 val.