Vilniaus arkivyskupijos kurija informuoja

2013 m. balandžio 23 d. Vilniaus arkivyskupijos kurija informuoja, kad 2013 m. balandžio 23 d., minint šv. Jurgį, Vilniaus arkivyskupijos globėją, J.E. vyskupas Gintaras GRUŠAS, vadovaudamasis Katalikų Bažnyčios Kanonų teisės kodekso kan. 382 § 3, Vilniaus arkivyskupijos Konsultorių kolegijai pateikė Popiežiaus Pranciškaus 2013 m. balandžio 5 d. bulę, kuria jis yra skiriamas Vilniaus arkivyskupu metropolitu. Vėliau vykusių iškilmingų šv. Mišių Vilniaus arkikatedroje bazilikoje metu bulė buvo perskaityta viešai.

Nuo popiežiaus bulės pateikimo Konsultorių kolegijai momento Vilniaus arkivyskupijos valdymą perėmė J.E. Gintaras GRUŠAS, tapdamas Vilniaus arkivyskupu metropolitu. Tuo tarpu J.Em. kardinolas Audrys Juozas BAČKIS paliko Vilniaus arkivyskupu emeritu. Tai niekaip nepakeitė jo kaip Šventosios Romos Bažnyčios kardinolo statuso.

Ingreso iškilmėse dalyvavo J.Em. kardinolas Audrys Juozas Bačkis, J.E. Apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Luigi Bonazzi, J.E. Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius, J.E. Vilniaus arkivyskupijos vyskupas augziliaras Arūnas Poniškaitis, kiti Lietuvos, Latvijos, Estijos, Baltarusijos, Lenkijos vyskupai, Vilniaus ir kitų vyskupijų kunigai, pašvęstojo gyvenimo asmenys, broliškų krikščionių Bažnyčių vadovai, valstybės valdžios atstovai bei gausiai susirinkę tikintieji.

Plačiau apie arkivyskupo metropolito Gintaro GRUŠO Ingresą

Arkivyskupo metropolito Gintaro GRUŠO Ingreso pamokslas

Vilniaus arkivyskupijos kurija