Kai atsiveria širdys

Atverkime širdis ir pasidalinkime gerumu

„Adventas – laukimo laikotarpis.
Laukimas dažnai priverčia mus atsisėsti, kartais nerimastingai vaikščioti, retkarčiais stabtelėti, ieškoti kažko pažįstamo, artimo ir visada galvoti apie tą, kurio lauki. Turbūt atpažinote — toks yra žmogaus laukimas, tarp daugelio laukimų, kuriuos patiriame šiame gyvenime.
Adventas – klausimas, kaip aš laukiu užgimstančio Dievo.
Šiais Tikėjimo metais, advento laikotarpis kviečia ugdyti tikėjimo malonę, iš naujo atrasti Kristų sakramentų veikime, įsigilinti ir pažinti Jį Bažnyčios tikėjimo lobynuose: Šv. Rašte, Bažnyčios dokumentuose, šventųjų gyvenimuose, Bažnyčios Katekizme.
Tikiu, kad toks giliai išgyventas advento laukimas taps kiekvienam malonės laiku, kada jauti, kad ir tavo širdyje užgimė Kristus.“

Taip į Krašto apsaugos sistemos karius ir darbuotojus kreipėsi vyriausiasis kariuomenės kapelionas ir gruodžio 21 d. 9.00 val. pakvietė į Krašto apsaugos ministerijos Baltąją salę.

Susitikimo metu, kaip ir Kūčių vakarą, visi dalijosi kalėdaičiais, linkėjo vieni kitiems Dievo palaimos ir saugios tarnybos,  dėkojo už bendrystę, klausėsi „Guostės“ ansamblio atliekamų kalėdinių giesmių, vaišinosi kava. LK Ordinariatas su Krašto apsaugos ministerijos Viešųjų ryšių departamentu ir Protokolo skyriumi pasiūlė, kad už kalėdaičius suaukotos lėšos būtų skirtos mažyliams, gyvenantiems Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namuose. Mažyliams trūksta kasdienės priežiūros reikmenų – maisto papildų, sauskelnių, drėgnų servetėlių ir kitų higienos priemonių. Už aukas, kurių akcijos metu gauta 2198,80 Lt., Kūdikių namų administracijai pritarus, bus perkami labiausiai mažyliams reikalingi daiktai.

Akcijos iniciatoriai tiki, kad kūdikiai patirs ne vien tik materialinę paramą, bet ir žmogišką šilumą, širdies gerumą, kuris prilygtų motinos ar tėvo širdies prigludimui.

Lietuvos kariuomenės Ordinariato kurijos informacija