Daugiau palaimos santuokoje

2015 m. kovo 20–22 dienomis Nemenčinėje, Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centre, vyko seminaras sutuoktiniams „Daugiau palaimos santuokoje“. Tai jau ketvirtas kariuomenės Ordinariato organizuotas seminaras, skirtas krašto apsaugos sistemoje tarnaujančioms ar dirbančioms šeimoms. Jame dalyvavo sutuoktiniai bei sužadėtiniai iš Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Jonavos, Marijampolės. Didesnė sutuoktinių dalis į šį renginį atvyko jau antrą kartą. Seminaro vadovai – ats. plk. ltn. Raineris Thorunas ir jo žmona Karin Thorun – turi daug patirties šioje srityje: 19 metų veda seminarus skirtingose Europos šalyse, o jų pačių bendras kelias santuokoje pažymėtas keturiasdešimt devyneriais metais. 

Prelegentai savo mokymuose remiasi Šventuoju Raštu ir krikščioniškuoju tikėjimu. „Santuoka, kokios troško ir trokšta Dievas...“ – dažnai jie pabrėždavo savo pasidalinimuose. Visada yra pavojus paklysti, kai remiamasi tik žmogaus sukurtomis idėjomis.

Savo pranešimuose svečiai palietė skirtingus santuokos aspektus, pateikdami praktinius patarimus tiek iš savo asmeninės patirties, tiek iš kitų jiems pažįstamų bei konsultuotų porų gyvenimo. Po kiekvienos paskaitos sutuoktiniai asmeniškai atsakinėjo į jiems pateiktus klausimynus ir juos drauge aptarė. Tai buvo puiki galimybė vienas kitą giliau arba naujai pažinti. 

Šeštadienį seminaro dalyvius aplankė kariuomenės Apaštalinis administratorius, Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas. Jis vadovavo šv. Mišioms, kurių pabaigoje asmeniškai meldėsi už kiekvieną sutuoktinių ir sužadėtinių porą ir jas palaimino. Po to ganytojas mielai atsakė į gausius susirinkusiųjų klausimus.

Sekmadienį po visų pranešimų šis susitikimas buvo vainikuotas šv. Mišiomis, kurių pabaigoje sutuoktiniai atnaujino anksčiau duotus santuokos pažadus.

Seminaro aptarime dalyvių mintys ir veidai akivaizdžiai parodė apie ne vieną nuridentą akmenį nuo širdies, naujas įžvalgas, naujus atradimus savo mylimame žmoguje. Daugelis išsakė pageidavimą, kad tokio pabūdžio seminarų būtų daugiau, nes jie tikrai padeda stiprinti kariuomenės šeimas.

Antradienį (kovo 24 d.) svečiai iš Vokietijos skaito paskaitą Birutės ulonų batalione ir KASP Dainavos apygardos 1-osios rinktinės štabe. Trečiadienį (kovo 25 d.) vyks susitikimai Jungtiniame štabe ir Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijoje. Prelegentai aptaria karių šeimų gyvenimo specifiką (rotacijos, misijos ir pan.) ir dalijasi, kaip galima spręsti iškylančias problemas, puoselėti laimingos santuokos gyvenimą.

Mjr. Remigijus Butkevičius
Ordinariato vyresnysis kapelionas