2015 m.

 • Šv. Ignoto bažnyčioje

  2015 m. gruodžio 18 d. 11.00 val. buvo aukojamos Gailestingumo metų jubiliejinės šv. Mišios bei paminėtos Lietuvos kariuomenės Ordinariato 15-osios įkūrimo metinės.

 • Ekumeninis kreipimasis

  Katalikų, Stačiatikių ir Evangelikų liuteronų bažnyčių Lietuvoje kreipimasis dėl dirbtinio apvaisinimo reglamentavimo.

   

   

 • Atvertos Gailestingumo durys

   Lietuvos kariuomenės pagrindinėje Šv. Ignoto bažnyčioje atvertos Gailestingumo durys.

 • Ne teismas, bet gailestingumas

  Popiežius Pranciškus atidarė Šv. Petro bazilikos Šventąsias duris. Prasididėjo Šventieji Gailestingumo metai, kurie visoje Bažnyčioje bus švenčiami iki 2016 m. lapkričio 20 d.

 • Šventųjų Durų simbolika ir reikšmė

   Netrukus „Šventosios durys“ atsivers visame pasaulyje, kviečiame pažvelgti į senąją šio iškilmingo veiksmo prasmę.

 • Gailestingumo Jubiliejus 2016

  „Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas gailestingas. Neteiskite ir nebūsite teisiami; nesmerkite ir nebūsite pasmerkti; atleiskite, ir jums bus atleista.“ Lk 6, 36–37

 • Adventiniai renginiai

  Lietuvos kariuomenės Ordinariatas siūlo renginius, kuriuose verta dalyvauti.

 • Ar religijos sukelia konfliktus ir karus?

  Arkivysk. Gintaro Grušo kalba XV nacionaliniuose maldos pusryčiuose „Ar religijos sukelia konfliktus ir karus?“

 • Lietuvos vyskupų laiškas

  Lietuvos vyskupų laiškas, skirtas Ypatingajam gailestingumo jubiliejui

   

 • Šv. Mišios už Lietuvos kariuomenę

  Krašto apsaugos sistemos kariai ir darbuotojai drauge meldėsi už Lietuvos kariuomenę.

 • Palinkėjimas konferencijai

  Lietuvos kariuomenės Ordinariato apaštalinis administratorius arkivyskupas Gintaras Grušas pakvietė nagrinėjant grėsmes ir atsaką į jas, žvelgti giliau, bandyti atpažinti šių problemų ištakas.

 • Aušros Vartų atlaidai

  Lapkričio 20 d., penktadienį, 15 val. Šv. Teresės bažnyčioje už Lietuvos kariuomenę drauge su karo kapelionais melsis arkivyskupas Gintaras Grušas, Lietuvos kariuomenės Ordinariato apaštalinis administratorius.

   

 • Šventieji Gailestingumo Metai

  Popiežius Pranciškus paskelbė neeilinių Šventųjų Gailestingumo Metų bulę "Misericordiae Vultus" (Gailestingumo veidas).

 • Interviu po konferencijos Romoje

  Spalio 26-28 dienomis kariuomenės apaštališkasis administratorius arkivysk. Gintaras Grušas dalyvo Romoje vykstančioje tarptautinėje konferencijoje „Ginkluoti netarptautiniai ir naujieji konfliktai. Žmogaus orumo apsauga tarptautinės teisės šviesoje.“

   

 • Taikdariai nėra pacifistai

  Lietuvos kariuomenės Ordinariato apaštališkasis administratorius arkivyskupas Gintaras Grušas apie karus ir taiką, priešus ir artimus, mus ir pabėgėlius...

 • Gailestingumo metų piligrimams

  Gailestingumo metų piligrimai, keliaujantys į Šv. Petro baziliką, kviečiami registruotis

 • „Trident Juncture“ dvasia

  Kariuomenės kapeliono vaidmuo – padėti ne tik kariniuose konfliktuose dalyvaujantiems kariams, bet juos lydėti ir kasdienybėje, pratybų metu numalšinti įtampą, Dievo Žodžiu pamaitinti, sugražinti dvasinę pusiausvyrą ir ramybę, palaikyti viltį.

 • Šiluvos atlaiduose

  Rugsėjo 8 d. Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaiduose Šilinėse – Lietuvos kariuomenės diena. Arkivyskupo Gintaro Grušo homilija, pasakyta 2015-09-08, Šilinių atlaidų metu.

 • Pasiruošimas Sakramentams

  Nuo 2015 m. spalio 4 d. Lietuvos kariuomenės Ordinariato pagrindinėje Šv. Ignoto bažnyčioje pradedamas ruošimas Pirmajai Išpažinčiai ir Komunijai ir Sutvirtinimo sakramentui.

 • Ateikite ir pamatysite!

  Rugpjūčio 29 dieną visi susirinkime Bernardinų sode, Vilniuje, kur vyks Vienuolių palapinių šventė.

 • Mons. A. Svarinsko mirties metinės

  Liepos 17-18 d. paminėtos pirmosios mons. Alfonso Svarinsko mirties metinės. Mons. A. Svarinskas – Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo narys, buvęs Lietuvos kariuomenės vyriausiasis kapelionas, politinis kalinys, Tikinčiųjų teisių gynimo katalikų komiteto narys.

 • Šv. Mišios už kun. J. Gražulį

  Minint 5-ąsias kunigo Juozo Gražulio mirties metines, šv. Mišios bus aukojamos birželio 13 d. (šeštadienį) 12 val. Alytaus Šv. Kazimiero parapijos bažnyčioje ir birželio 14 d. (sekmadienį) 10.30 val. Vilniaus Šv. Ignoto bažnyčioje.

 • Ekumeninės pamaldos už žuvusiuosius

  2015 m. gegužės 8 d. minėjome Antrojo pasaulinio karo pabaigos Europoje 70-ųjų metinių sukaktį. Vilniaus Šv. Jono Krikštytojo ir Šv. Jono apaštalo ir evangelisto bažnyčioje prisiminti žuvusiuosius šiame kare rinkomės į ekumenines pamaldas.

 • Dievo Gailestingumo sekmadienis

  Lietuvos kariuomenės Ordinariato apaštalinio administratoriaus, Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo pamokslas Dievo Gailestingumo sekmadienį.

 • Linksmų šventų Velykų!

  Lietuvos kariuomenės Ordinariato Apaštalinio administratoriaus Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo sveikinimas.

 • Daugiau palaimos santuokoje

   2015 m. kovo 20-22 d. vyko  seminaras sutuoktiniams „Daugiau palaimos santuokoje“.

 • Gailestingumo savaitė 2015 Vilnius

  Balandžio 5–12 dienomis visi tikintieji kviečiami švęsti Gailestingumo savaitę. Didžiosios iškilmės vyks Vilniuje – Dievo Gailestingumo šventovėje (Dominikonų g. 12, Vilnius)

 • Malda už taiką Ukrainoje

  Sekmadienį, kovo 22 d., visi tikintieji ir geros valios žmonės buvo kviečiami maldai už taiką Ukrainoje. Tokį sprendimą priėmė Lietuvos ganytojai, atsiliepdami į tikinčiųjų prašymus.

 • Didžioji savaitė Šv. Ignoto bažnyčioje

  Viešpaties kančios (Verbų) sekmadieniu prasideda Didžioji savaitė.

 • Skirkime 2 proc. Ordinariatui

  Paremkite Lietuvos kariuomenės Ordinariatą skirdami 2 % pajamų mokesčio.

 • Už Taiką pasaulyje

  2015 m.  kovo 14 d. kviečiame į Gavėnios piligrimystę Dievo Gailestingumo keliu už Taiką pasaulyje.

 • 24 valandos Viešpačiui

  Kovo 13–14 d. maldos ir atgailos vigilija „24 valandos Viešpačiui“ Lietuvos vyskupijų bažnyčiose.

 • Karo kapelionų pratybos

  Kovo 2–6 dienomis Estijoje, Alu miestelyje, Estijos savanorių pajėgų mokykloje vyko Baltijos šalių karo kapelionų pratybos CBCE-2 (angl. Chaplain Baltic Cooperation Exercise).

 • Dalinkimės su stokojančiais!

  Tikintieji yra kviečiami penktadienį pasninkauti, o sekmadienį bažnyčioje aukoti ilgai galiojančius maisto produktus ar pinigus stokojantiesiems.

 • Gavėnia

  Gavėnia, tai 40 dienų susikaupimo ir atgailos laikas, kviečiantis pažvelgti į savo širdį bei gyvenimą ir pasiruošti Kristaus prisikėlimui. Šis laikas mums skirtas atstatyti santykį su savimi, Dievu ir artimu.

 • Sveikinimas Šventajam Tėvui

  Lietuvos Vyskupų Vizitas Ad limina Vilniaus Arkivyskupo, LVK pirmininko Gintaro Grušo sveikinimo žodis Šventajam Tėvui 2015-02-02

 • "Šeimadienis"

  Renginio nuotraukas, paskaitų, koncerto, Šv. Mišių vaizdo įrašus galime peržiūrėti internetinėje svetainėje  Šeimadienis .

 • Popiežiaus žinia Pasaulinei taikos dienai

  Sausio 1 dieną bus švenčiama Pasaulinė taikos diena, jau 48-ąjį kartą. Tradiciškai šia proga skelbiama popiežiaus žinia, kurią šiemet Pranciškus skyrė temai „nebe vergai, bet broliai“.

Puslapiai: