Kryžiaus kelias Rukloje

Meilė ir tarnyba Tėvynei neįmanoma be dvasinio augimo. Artėja Jėzaus Kristaus Prisikėlimo šventė – šv. Velykos. Kviečiame pamąstyti apie žmogaus gyvenimo kelią, laiko, darbų, vargų ir kovų prasmę, – suvokti save kaip pergalės žmogų Dievo duotame pasaulyje. Kviečiame Jus, Jūsų karius bei artimuosius įsijungti į Didžiojo penktadienio Šventojo kryžiaus pagerbimo pamaldas.

Kovo 29 d., Didįjį penktadienį, 15 val. iš Ruklos Šventosios Dvasios koplyčios procesija su Kryžiumi – Kryžiaus kelio stočių apmąstymas Ruklos miestelio gatvėse. Po Kryžiaus kelio – Didžiojo penktadienio Kristaus kančios ir šventojo kryžiaus pagerbimo pamaldos Ruklos Šventosios Dvasios koplyčioje.

Ženkime drauge Kryžiaus keliu.

Ruklos įgulos kapelionai: mjr. Arnoldas Valkauskas kpt. Saulius Noretas