Šiluvos atlaidai, 2014

Jau beveik 500 m. nenutrūksta žmonių piligrimystė į Šiluvą, kur švenčiami Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai, sutraukiantys tūkstančius maldininkų iš visos Lietuvos bei užsienio. Daugiausia maldininkų sutraukia rugsėjo pradžioje aštuonias dienas vykstantys didieji Šilinių atlaidai.

Jau tapo tradicija vieną atlaidų dieną, antradienį, skirti Lietuvos kariuomenei – šiais metais, tai buvo rugsėjo 9-oji. Visus piligrimus, karius, jų artimuosius, Krašto apsaugos sistemos darbuotojus lydėjo ypatinga maldos nuotaika ir intencijos. Šiuo neramiu laiku, karinių konfliktų akivaizdoje, Šiluvoje buvo prašoma taikos pasauliui ir mūsų namams, meldžiamasi už Lietuvos gynėjus, už dalyvaujančius taikos misijose, už Lietuvos karius, partizanus, šaulius, jų šeimas.

Švenčiant Šilinių atlaidus, Marijos radijo aktualijų laidoje svečiavosi Vilniaus arkivyskupas metropolitas, Lietuvos kariuomenės Ordinariato Apaštalinis administratorius Gintaras Grušas ir Lietuvos kariuomenės vyriausiasis kapelionas plk. ltn. Rimas Venckus.

Šios laidos įrašą galima pasiklausyti.

Nuotraukos Gaivos Veniukevičienės