Šventieji Gailestingumo Metai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Popiežius Pranciškus paskelbė neeilinių Šventųjų Gailestingumo Metų bulę "Misericordiae Vultus" (Gailestingumo veidas).

Bulės paskelbta 2015 m. balandžio 11 d. Dievo gailestingumo sekmadienio vigilijoje.


Bulėje popiežius paaiškina kodėl nusprendė skelbti neeilinį Bažnyčios jubiliejų, kuris prasidės gruodžio 8 dieną ir tęsis iki 2016 metų lapkričio 20 dienos ir kaip jį švęsti tiek Romoje, tiek vietinėse Bažnyčiose.

Paskelbtoje bulėje "Misericordiae Vultus – Gailestingumo Veidas" popiežius Pranciškus išdėsto plačią gailestingumo teologiją ir gailestingumo dvasingumą, su dideliu troškimu, kad tai nebūtų vien žodžiai, abstrakčios sąvokos, tačiau širdį ir protą paliečiantis suvokimas apie Dievą, gairės kasdieniam gyvenimui ir santykiams su tais konkrečiais žmonėmis, kuriuos sutinkame aplink save:

 

" 3. Būna akimirkų, kai esame pašaukiami ypatingiau nukreipti žvilgsnį į gailestingumą ir patys tapti veiksmingais Tėvo veikimo ženklais. Kaip tik todėl paskelbiau Ypatingąjį gailestingumo jubiliejų. Tai turėtų būti Bažnyčiai malonės metas ir padėti padaryti tikinčiųjų liudijimą stipresnį bei veiksmingesnį.

 

Šventieji metai prasidės 2015 m. gruodžio 8-ąją, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmės dieną. Ši liturginė šventė atkreipia dėmesį į tai, kaip Dievas veikė nuo mūsų istorijos pradžios. Adomui ir Ievai nuodėmingai nupuolus, Dievas nepanoro palikti žmonijos vienos ir atiduoti blogiui. Todėl jis sumanė ir panoro žmogaus Atpirkėjo motina išrinkti Mariją, šventą ir nekaltą meilėje (plg. Ef 1, 4). Į sunkią nuodėmę Dievas atsakė apsčiu gailestingumu. Gailestingumas visada pranoksta nuodėmės mastą ir niekas negali apriboti atleidžiančios Dievo meilės. Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmės dieną man teks džiaugsmas atverti Šventąsias duris. Šia proga jos bus Gailestingumo durys, ir kiekvienas, kuris žengs pro šias duris, patirs paguodžiančio, atleidžiančio ir viltį įkvepiančio Dievo meilę.

 

Kitą, trečiąjį advento, sekmadienį Šventosios durys bus atvertos Romos katedroje, Laterano Šv. Jono bazilikoje. Paskui paeiliui Šventosios durys atsivers ir kitose Romos popiežiškosiose bazilikose. Taip pat nustačiau, kad tą patį sekmadienį Gailestingumo durys būtų atvertos visiems Šventiesiems metams kiekvienoje dalinėje Bažnyčioje – katedroje, kuri visiems tikintiesiems yra visų vyskupijos bažnyčių motina, arba konkatedroje, arba kurioje nors ypač reikšmingoje bažnyčioje. Vietinis vyskupas turėtų nuspręsti, ar tokias duris atverti ir piligriminėse šventovėse, į kurias atvyksta daug maldininkų. Tokiose šventose vietose daugelį piligrimų palyti malonė, atverianti jiems kelią į atsivertimą. Vadinasi, kiekviena dalinė Bažnyčia yra tiesiogiai įtraukta išgyventi šiuos Šventuosius metus kaip ypatingą malonės ir dvasinio atsinaujinimo laiką. Todėl šis jubiliejus bus švenčiamas ir Romoje, ir dalinėse Bažnyčiose, kaip regimas visos Bažnyčios bendrystės ženklas."


Džiugi žinia jau pradėjo veikti svetainė Gailestingumo Jubiliejus 2016. Joje jau galite rasti Nacionalinį Gailestingumo jubiliejaus šventimo kalendorių, kuriame nurodyti ir kai kurie renginiai vyskupijų lygmenyje.